Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia

 • Wersja do druku
 • Zmniejsz tekst
 • Powiększ tekst
 • Włącz duży kontrast
 • Wybierz wersję standardową
Profil zarejestrowanego podmiotu

Koninklijke Vereniging MKB-Nederland

Numer identyfikacyjny w rejestrze 05673984520-73
Data rejestracji: 10-11-12 12:30:27

Ostatniej zmiany informacji na temat tej organizacji dokonano 13-10-24 12:48:44
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 13-10-24 12:48:44


Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

Imię i nazwisko lub nazwa firmy: Koninklijke Vereniging MKB-Nederland
Nazwa skrócona: MKB-Nederland
Status prawny: association
Strona internetowa: http://www.mkb.nl

Sekcje

Sekcja: II - Lobbyści zatrudnieni w przedsiębiorstwach i stowarzyszenia handlowe/branżowe
A dokładniej: Stowarzyszenia branżowe, przemysłowe i zawodowe

Osoba prawnie odpowiedzialna

Nazwisko, imię: Pan  Leendert-Jan VISSER
Pełniona funkcja: Managing Director

Stała osoba odpowiedzialna za relacje z UE

Nazwisko, imię: Pan  Mario VAN MIERLO
Pełniona funkcja: Senior Adviser European Affairs

Dane kontaktowe:

Dane dotyczące siedziby organizacji: Bezuidenhoutseweg  12
Skr. poczt.: 93002
2509 AA The Hague
HOLANDIA (KRÓLESTWO NIDERLANDÓW)
Numer telefonu: (+31) 15 2191212
Numer faksu: (+) 
Inne dane kontaktowe: Brussels Office:
Rue Archimède 5 (box 4)
1000 Brussels
Telephone: 02-5100.877

Cele i zakres obowiązków

Cele i zakres działalności organizacji: Koninklijke Vereniging MKB-Nederland (“Royal Association SME-Netherlands”) …

The SME employers organisation of the Netherlands (“MKB” is the Dutch equivalent of SME) and its mission is to promote entrepreneurship.

The biggest employers organisation of the Netherlands.

Its members are 150 trade associations and 600 local and regional SME chapters, in total we represent 186.000 small- and medium-sized enterprises.

“One voice”: since 1995 uniting all SME associations in the Netherlands under one umbrella (having its roots in 1902, declared as a royal association in 1927).

Our members are grouped in five clusters: business services; retail; health and public services; industry and construction; leisure and “zakelijke gastvrijheid”.

Since 2009 we share offices with VNO-NCW in The Hague. The policy department is a shared one with VNO-NCW, the two associations and its boards are independent.

The Brussels office was founded in 1992 and since 2010 MKB-Nederland and VNO-NCW have a shared office opposite the Berlaymont-building.
Interesy, które reprezentuje organizacja sytuują się na szczeblu:
 • niższym niż krajowy
 • krajowym
 • europejskim

Liczba osób zaangażowanych w działalność objętą zakresem Rejestru służącego przejrzystości

Liczba osób: 1
Informacje uzupełniające:

Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

Działalność

Główne inicjatywy UE, których w poprzednim roku dotyczyły działania objęte zakresem Rejestru służącego przejrzystości:


Active on the political and administrative European, national, regional and local level.

Social partner, both as a member of the Dutch Social-Economical Council and the European Social Economical Council.

At the European level we are member of UEAPME (SME employers) and EuroCommerce (retail).

Dziedziny, jakich dotyczą powiadomienia o konsultacjach i planach działania

Dziedziny, co do których organizacja wyraziła zainteresowanie:
 • badania naukowe i technologia
 • bezpieczeństwo żywności
 • edukacja
 • energia
 • konkurencja
 • konsumenci
 • kultura
 • podatki
 • przedsiębiorstwa
 • rynek wewnętrzny
 • społeczeństwo informacyjne
 • sprawy gospodarcze i finansowe
 • środowisko
 • transport  
 • zatrudnienie i sprawy społeczne
 • zdrowie publiczne

Powiązania − networking

Informacje na temat przynależności organizacji do stowarzyszeń/federacji/konfederacji oraz na temat tego, czy organizacja należy do sieci, również typu ad hoc
Member the European umbrella organisations:
- UEAPME (SME employers)
- EuroCommerce (retail)

Dane finansowe:

Rok obrotowy: 01/2012 - 12/2012
Szacunkowe koszty bezpośrednich działań lobbingowych prowadzonych przez organizację przy instytucjach europejskich w danym roku: 150000  €–200000  €
Wysokość i źródło finansowania uzyskanego od instytucji UE w roku budżetowym poprzedzającym rejestrację (n-1)
Zamówienia: 0 €
Dotacje: 0 €
Inne informacje finansowe lub dodatkowe wyjaśnienia przydatne z punktu widzenia przejrzystości:


Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.