Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

Koninklijke Vereniging MKB-Nederland

Identifikavimo numeris Registre: 05673984520-73
Registracijos data: 12/11/2010 12:30:27

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 29/04/2015 12:07:39
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 29/04/2015 12:07:39
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 29/04/2016

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Koninklijke Vereniging MKB-Nederland

MKB-Nederland

association

    Registracijos kategorija

II - Vidaus lobistai ir prekybos, verslo bei profesinės asociacijos

Prekybos ir verslo asociacijos

    Kontaktinė informacija

Bezuidenhoutseweg, 12
Pašto dėžutė: 93002
2509 AA The Hague
NYDERLANDAI

(+31)15 2191212

    Teisiškai atsakingas asmuo

Leendert-Jan VISSER

Managing Director

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Mario VAN MIERLO

Senior Adviser European Affairs

    Tikslai ir uždaviniai

Koninklijke Vereniging MKB-Nederland (“Royal Association SME-Netherlands”) …

The SME employers organisation of the Netherlands (“MKB” is the Dutch equivalent of SME) and its mission is to promote entrepreneurship.

The biggest employers organisation of the Netherlands.

Its members are 150 trade associations and 600 local and regional SME chapters, in total we represent 186.000 small- and medium-sized enterprises.

“One voice”: since 1995 uniting all SME associations in the Netherlands under one umbrella (having its roots in 1902, declared as a royal association in 1927).

Our members are grouped in five clusters: business services; retail; health and public services; industry and construction; leisure and “zakelijke gastvrijheid”.

Since 2009 we share offices with VNO-NCW in The Hague. The policy department is a shared one with VNO-NCW, the two associations and its boards are independent.

The Brussels office was founded in 1992 and since 2010 MKB-Nederland and VNO-NCW have a shared office opposite the Berlaymont-building.

 • Europos
 • valstybės
 • regioninio / vietos

    Konkreti į registrą įtraukta veikla

MKB-Nederland is in Brussel in principe actief op alle onderwerpen op sociaal en economisch gebied die van belang kunnen zijn voor het Nederlandse bedrijfsleven


 

Non

Non

Non

Non

Non

Active on the political and administrative European, national, regional and local level.

Social partner, both as a member of the Dutch Social-Economical Council and the European Social Economical Council.

At the European level we are member of UEAPME (SME employers) and EuroCommerce (retail).

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

100%: 0   75%: 0   50%: 0   25%: 1

1

0,2

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

    Interesų sritys

 • Aplinka
 • Ekonomikos ir finansų reikalai
 • Energetika
 • Informacinė visuomenė
 • Konkurencija
 • Kultūra
 • Maisto sauga
 • Mokesčiai
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Transportas
 • Užimtumas ir socialiniai reikalai
 • Vartotojai
 • Vidaus rinka
 • Visuomenės sveikata
 • Įmonės
 • Švietimas

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

Member the European umbrella organisations:
- UEAPME (SME employers)
- EuroCommerce (retail)

    Finansiniai duomenys

01/2013  -  12/2013

< 9 999 €

Per paskutinius pasibaigusius finansinius metus lėšų iš ES institucijų negauta.

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.