Navigatsioonitee

Lisatööriistad

 • Trükiversioon
 • Tekst väiksem
 • Tekst suurem
 • Kõrge kontrastsusega versioon
 • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

Koninklijke Vereniging MKB-Nederland

Tunnusnumber registris: 05673984520-73
Registreerimise kuupäev: 12.11.10 12:30:27

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 31.10.14 9:14:42
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 31.10.14 9:14:42


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Koninklijke Vereniging MKB-Nederland
Akronüüm: MKB-Nederland
Õiguslik vorm: association
Veebisait: http://www.mkb.nl

Jaod

Jagu: II - Asutusesisesed lobiüksused ja äri-/kutseliidud
Täpsemalt: Äri- ja kutseliidud

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Leendert-Jan VISSER
Ametikoht: Managing Director

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Mario VAN MIERLO
Ametikoht: Senior Adviser European Affairs

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 12 Bezuidenhoutseweg 
Postkast: 93002
2509 AA The Hague
MADALMAAD
Telefoninumber: (+31) 15 2191212
Faks: (+) 
Muud kontaktandmed: Brussels Office:
Rue Archimède 5 (box 4)
1000 Brussels
Telephone: 02-5100.877

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: Koninklijke Vereniging MKB-Nederland (“Royal Association SME-Netherlands”) …

The SME employers organisation of the Netherlands (“MKB” is the Dutch equivalent of SME) and its mission is to promote entrepreneurship.

The biggest employers organisation of the Netherlands.

Its members are 150 trade associations and 600 local and regional SME chapters, in total we represent 186.000 small- and medium-sized enterprises.

“One voice”: since 1995 uniting all SME associations in the Netherlands under one umbrella (having its roots in 1902, declared as a royal association in 1927).

Our members are grouped in five clusters: business services; retail; health and public services; industry and construction; leisure and “zakelijke gastvrijheid”.

Since 2009 we share offices with VNO-NCW in The Hague. The policy department is a shared one with VNO-NCW, the two associations and its boards are independent.

The Brussels office was founded in 1992 and since 2010 MKB-Nederland and VNO-NCW have a shared office opposite the Berlaymont-building.
Teie organisatsiooni huvid on järgmised:
 • piirkondlikud
 • riiklikud
 • üleeuroopalised

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 1
Lisateave:

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


Active on the political and administrative European, national, regional and local level.

Social partner, both as a member of the Dutch Social-Economical Council and the European Social Economical Council.

At the European level we are member of UEAPME (SME employers) and EuroCommerce (retail).

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
 • Energeetika
 • Ettevõtlus
 • Haridus
 • Infoühiskond
 • Keskkond
 • Konkurents
 • Kultuur
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Maksustamine
 • Rahvatervis
 • Siseturg
 • Tarbijad
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Toiduohutus
 • Tööhõive ja sotsiaalküsimused
 • Transport

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
Member the European umbrella organisations:
- UEAPME (SME employers)
- EuroCommerce (retail)

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2013 - 12/2013
Hinnangulised kulud, mis on otseselt seotud lobitööga ELi institutsioonides sellel aastal: >= 150000  € ja < 200000  €
ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:


Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.