Навигационна пътека

Допълнителни инструменти    Профил на регистрираното лице

Koninklijke Vereniging MKB-Nederland

Идентификационен номер в Регистъра: 05673984520-73
Дата на регистрация: 12/11/2010 12:30:27

Информацията за този субект е била последно изменена на: 29/04/2015 12:07:39
Последната годишна актуализация е извършена на: 29/04/2015 12:07:39
Следваща актуализация най-късно до: 29/04/2016

    Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Koninklijke Vereniging MKB-Nederland

MKB-Nederland

association

    Раздел на регистрация

II - Вътрешни лобисти и търговски/стопански/професионални сдружения

Търговски и стопански сдружения

    Координати за връзка

Bezuidenhoutseweg, 12
Пощенска кутия: 93002
2509 AA The Hague
НИДЕРЛАНДИЯ

(+31) 15 2191212

    Правно отговорно лице

Господин  Leendert-Jan VISSER

Managing Director

    Отговорник за отношенията с ЕС

Господин  Mario VAN MIERLO

Senior Adviser European Affairs

    Цели и задачи

Koninklijke Vereniging MKB-Nederland (“Royal Association SME-Netherlands”) …

The SME employers organisation of the Netherlands (“MKB” is the Dutch equivalent of SME) and its mission is to promote entrepreneurship.

The biggest employers organisation of the Netherlands.

Its members are 150 trade associations and 600 local and regional SME chapters, in total we represent 186.000 small- and medium-sized enterprises.

“One voice”: since 1995 uniting all SME associations in the Netherlands under one umbrella (having its roots in 1902, declared as a royal association in 1927).

Our members are grouped in five clusters: business services; retail; health and public services; industry and construction; leisure and “zakelijke gastvrijheid”.

Since 2009 we share offices with VNO-NCW in The Hague. The policy department is a shared one with VNO-NCW, the two associations and its boards are independent.

The Brussels office was founded in 1992 and since 2010 MKB-Nederland and VNO-NCW have a shared office opposite the Berlaymont-building.

 • европейско равнище
 • национално равнище
 • регионално/местно равнище

    Конкретни дейности, обхванати от Регистъра

MKB-Nederland is in Brussel in principe actief op alle onderwerpen op sociaal en economisch gebied die van belang kunnen zijn voor het Nederlandse bedrijfsleven


 

Не

Не

Не

Не

Не

Active on the political and administrative European, national, regional and local level.

Social partner, both as a member of the Dutch Social-Economical Council and the European Social Economical Council.

At the European level we are member of UEAPME (SME employers) and EuroCommerce (retail).

    Брой лица, участващи в дейностите, описани по-горе

100%: 0   75%: 0   50%: 0   25%: 1

1

0,2

    Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

    Области на интерес

 • Безопасност на храните
 • Вътрешен пазар
 • Данъчно облагане
 • Енергетика
 • Икономически и финансови въпроси
 • Информационно общество
 • Конкуренция
 • Култура
 • Научни изследвания и технологии
 • Образование
 • Обществено здраве
 • Околна среда
 • Потребители
 • Предприятия
 • Транспорт
 • Трудова заетост и социални въпроси

    Членство

Member the European umbrella organisations:
- UEAPME (SME employers)
- EuroCommerce (retail)

    Финансови данни

01/2013  -  12/2013

< 9 999 €

Не е получавано финансиране от институциите на ЕС през последната приключена финансова година.

    Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.