Sökväg

Ytterligare verktyg

  • Utskriftsversion
  • Mindre textstorlek
  • Större textstorlek
  • Välj hög kontrast
  • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Zero-e b.v.

Id-nummer i registret: 05665274022-52
Registreringsdag: 2010-08-17 16:12:06

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-08-14 12:36:46
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-08-14 12:36:46


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Zero-e b.v.
Förkortning: Zero-e
Associationsform (rättslig ställning): b.v.
Webbplats: http://www.zero-e.nl

Sektioner

Sektion: I – Professionella konsulter/advokatbyråer/oberoende konsulter
och närmare bestämt: Oberoende konsulter

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Elske van de Fliert
Befattning: Director

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Elske van de Fliert
Befattning: Director

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Ariane  20-2
3824 MB Amersfoort
NEDERLÄNDERNA
Telefon: (+3133) 7676412
Fax: (+) 
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: Advise companies and governments on sustainable transport.
Consultancy firm that helps SME's and local/regional goverments with sustainable transport. Advisory reports, feasibility studies, market engagement, workshops, policy studies.
De intressen som organisationen företräder är:
  • Nationella

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 1
Kompletterande upplysningar: Elske van de Fliert, see linkedin profile: http://nl.linkedin.com/in/elskevandefliertzeroe

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


Participation in consultations

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
  • Energi
  • Miljö
  • Transporter 

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
EVON: http://www.evon.net
VAO: http://www.vao-ondernemers.nl/

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2011 - 12/2011
Omsättning med koppling till lobbyverksamhet som har utförts för kunders räkning vid EU:s institutioner:
0 €

Kunder som genererar en omsättning som är lägre än 50000 €.
  • None

Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:

I have not yet represented interests to EU institutions on behalf of clients.

I have not yet received funding from the EU institutions.

Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.