Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Zero-e b.v.

Identifikačné číslo v Registri: 05665274022-52
Dátum registrácie: 17/08/2010 16:12:06

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 14/08/2014 12:36:46
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 14/08/2014 12:36:46

Táto položka zodpovedá formátu predchádzajúceho registra. Na nový formát sa zmení, keď subjekt vykoná ďalšiu aktualizáciu.
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 27/04/2015

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Zero-e b.v.

Zero-e

b.v.

    Oddiel registrácie

I. – Profesionálne konzultantské spoločnosti / právnické firmy / samostatne zárobkovo činní konzultanti

Samostatne zárobkovo činní konzultanti

    Kontaktné údaje

Ariane, 20-2
3824 MB Amersfoort
HOLANDSKO

(+3133) 7676412

(+) 

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pani  Elske van de Fliert

Director

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pani  Elske van de Fliert

Director

    Ciele a poslanie

Advise companies and governments on sustainable transport.
Consultancy firm that helps SME's and local/regional goverments with sustainable transport. Advisory reports, feasibility studies, market engagement, workshops, policy studies.

celoštátnej

    Činnosti

Participation in consultations

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

1

Elske van de Fliert, see linkedin profile: http://nl.linkedin.com/in/elskevandefliertzeroe

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

  • Doprava
  • Energetika
  • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

EVON: http://www.evon.net
VAO: http://www.vao-ondernemers.nl/

    Finančné údaje

01/2011  -  12/2011

0 €

  • None

0 €

0 €

I have not yet represented interests to EU institutions on behalf of clients.

I have not yet received funding from the EU institutions.

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.