Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Zero-e

Identifikačné číslo v Registri: 05665274022-52
Dátum registrácie: 17/08/2010 16:12:06

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 29/04/2015 18:32:15
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 29/04/2015 18:32:15
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 29/04/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Zero-e

Zero-e

eenmanszaak

    Oddiel registrácie

I - Profesionálne konzultantské spoločnosti / právnické firmy / samostatne zárobkovo činní konzultanti

Samostatne zárobkovo činní konzultanti

    Kontaktné údaje

Ariane, 20-2
3824 MB Amersfoort
HOLANDSKO

(+3133) 7676412

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pani  Elske van de Fliert

Director

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pani  Elske van de Fliert

Director

    Ciele a poslanie

Advise companies and governments on sustainable transport.
Consultancy firm that helps SME's and local/regional goverments with sustainable transport. Advisory reports, feasibility studies, market engagement, workshops, policy studies.

celoštátnej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

Duurzaamheid, transport


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Participation in consultations

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

100%: 1  

1

1

Elske van de Fliert, see linkedin profile: http://nl.linkedin.com/in/elskevandefliertzeroe

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

  • Doprava
  • Energetika
  • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

EVON: http://www.evon.net
VAO: http://www.vao-ondernemers.nl/

    Finančné údaje

01/2011  -  12/2011

< 9 999 €

< 99 999 €

  • N.v.t.

Počas posledného uzavretého finančného roku sme nezískali nijaké financovanie od inštitúcií EÚ.

I have not yet represented interests to EU institutions on behalf of clients.

I have not yet received funding from the EU institutions.

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.