Kruimelpad

Extra tools

  • Printbare versie
  • Tekst kleiner
  • Tekst groter
  • Zwarte achtergrond
  • Standaardkleur
Profiel van de inschrijver

Zero-e b.v.

Inschrijvingsnummer in het register 05665274022-52
Inschrijvingsdatum: 17-8-10 16:12:06

De gegevens van deze organisatie zijn voor het laatst aangepast op 14-8-14 12:36:46
De laatste jaarlijkse update vond plaats op 14-8-14 12:36:46


Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Naam of firmanaam: Zero-e b.v.
Acroniem: Zero-e
Rechtsvorm: b.v.
Website: http://www.zero-e.nl

Categorie

Categorie I - Professionele adviesbureaus/advocatenkantoren/zelfstandige adviseurs
Meer specifiek: Zelfstandige adviseurs

Wettelijk verantwoordelijke

Achternaam en voornaam: Mejuffrouw  Elske van de Fliert
Functie: Director

Vaste vertegenwoordiger voor EU-zaken

Achternaam en voornaam: Mejuffrouw  Elske van de Fliert
Functie: Director

Contactgegevens:

Gegevens van het hoofdkantoor Ariane  20-2
3824 MB Amersfoort
NEDERLAND
Telefoon: (+3133) 7676412
Faxnummer: (+) 
Overige contactgegevens:

Doelstellingen en taken

Doelstellingen en taken van de organisatie: Advise companies and governments on sustainable transport.
Consultancy firm that helps SME's and local/regional goverments with sustainable transport. Advisory reports, feasibility studies, market engagement, workshops, policy studies.
Schaal waarop de organisatie actief is:
  • nationaal

Aantal personen dat zich bezig houdt met activiteiten die onder het toepassingsgebied van het transparantieregister vallen

Aantal personen: 1
Aanvullende informatie: Elske van de Fliert, see linkedin profile: http://nl.linkedin.com/in/elskevandefliertzeroe

Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Geen accreditaties

Activiteiten

Belangrijkste EU-initiatieven waarover in het afgelopen jaar activiteiten hebben plaatsgevonden die onder het register vallen:


Participation in consultations

Onderwerpen waarover raadplegingen en roadmaps per e-mail worden aangekondigd

Interessegebieden van de organisatie:
  • Energie
  • Milieu
  • Vervoer

Netwerken

Informatie over het lidmaatschap van de organisatie van verenigingen, federaties of confederaties of, als zij al dan niet ad hoc bij een netwerk is aangesloten, over de netwerkrelaties.
EVON: http://www.evon.net
VAO: http://www.vao-ondernemers.nl/

Financiële gegevens

Boekjaar: 01/2011 - 12/2011
Omzet van de organisatie voor de behartiging van de belangen van haar cliënten bij de Europese instellingen:
0 €

Cliënten waarmee een omzet van minder dan 50000 € wordt gerealiseerd
  • None

Bedrag en herkomst van EU-steun in boekjaar n-1 voor registratie
Aanbestedingen: 0 €
Subsidies: 0 €
Overige financiële en andere informatie over uw organisatie die relevant is voor de transparantie:

I have not yet represented interests to EU institutions on behalf of clients.

I have not yet received funding from the EU institutions.

Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.