Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

  • Verżjoni stampata
  • Ċekken it-test
  • Kabbar it-test
  • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
  • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

Zero-e b.v.

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 05665274022-52
Data Reġistrazzjoni: 17/08/2010 16:12:06

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 05/08/2013 12:21:17
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 05/08/2013 12:21:17


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: Zero-e b.v.
Akronimu: Zero-e
Statut legali: b.v.
Websajt: http://www.zero-e.nl

Taqsimiet

Taqsima: I - Konsulenti/kumpaniji legali/konsulenti li jaħdmu għal rashom Professjonali
u f'aktar dettall: Konsulenti li jaħdmu għal rashom

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjorina  Elske van de Fliert
Kariga: Director

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjorina  Elske van de Fliert
Kariga: Director

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 20-2 Ariane 
Amersfoort 3824 MB
L-OLANDA
Numru tat-telefon: (+3133) 7676412
Numru tal-faks: (+) 
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra:

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: Advise companies and governments on sustainable transport.
Consultancy firm that helps SME's and local/regional goverments with sustainable transport. Advisory reports, feasibility studies, market engagement, workshops, policy studies.
L-interessi rrappreżentati permezz ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
  • Nazzjonali

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 1
Informazzjoni Kumplimentari: Elske van de Fliert, see linkedin profile: http://nl.linkedin.com/in/elskevandefliertzeroe

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

L-ebda persuna akkreditata

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


Participation in consultations

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
  • Ambjent
  • Enerġija
  • Trasport

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.
EVON: http://www.evon.net
VAO: http://www.vao-ondernemers.nl/

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2011 - 12/2011
Iċ-ċifra ta’ qligħ tal-entità marbuta mal-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa f’isem il-klijenti fl-istituzzjonijiet Ewropej:
0 €

Klijenti li jiġġeneraw ċifra ta' negozju inqas minn 50000 €.
  • None

Ammont u sors ta' finanzjament riċevut mill-istituzzjonijiet tal-UE fis-sena finanzjarja n-1 tar-reġistrazzjoni
Akkwisti: 0 €
Għotjiet: 0 €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:

I have not yet represented interests to EU institutions on behalf of clients.

I have not yet received funding from the EU institutions.

Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.