Navigatsioonitee

Lisatööriistad

  • Trükiversioon
  • Tekst väiksem
  • Tekst suurem
  • Kõrge kontrastsusega versioon
  • Valige tavaline värviversioon
Registreeritu profiil

Zero-e b.v.

Tunnusnumber registris: 05665274022-52
Registreerimise kuupäev: 17.08.10 16:12:06

Selle organisatsiooni andmeid muudeti viimati 14.08.14 12:36:46
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 14.08.14 12:36:46


Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Nimi või ärinimi: Zero-e b.v.
Akronüüm: Zero-e
Õiguslik vorm: b.v.
Veebisait: http://www.zero-e.nl

Jaod

Jagu: I – Konsultatsioonifirmad / õigusbürood / füüsilisest isikust ettevõtjatest konsultandid
Täpsemalt: Füüsilisest isikust ettevõtjatest konsultandid

Juriidiliselt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Elske van de Fliert
Ametikoht: Director

ELiga suhtluse eest püsivalt vastutav isik

Perekonnanimi, eesnimi: Elske van de Fliert
Ametikoht: Director

Kontaktandmed:

Organisatsiooni peakontori kontaktandmed: 20-2 Ariane 
3824 MB Amersfoort
MADALMAAD
Telefoninumber: (+3133) 7676412
Faks: (+) 
Muud kontaktandmed:

Eesmärgid ja ülesanded

Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded: Advise companies and governments on sustainable transport.
Consultancy firm that helps SME's and local/regional goverments with sustainable transport. Advisory reports, feasibility studies, market engagement, workshops, policy studies.
Teie organisatsiooni esindatavad huvid on:
  • riiklikud

Läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuuluvate tegevustega seotud isikute arv

Isikute arv: 1
Lisateave: Elske van de Fliert, see linkedin profile: http://nl.linkedin.com/in/elskevandefliertzeroe

Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

Tegevused

ELi peamised algatused, mis hõlmasid aasta tagasi läbipaistvusregistri kohaldamisalasse kuulunud tegevusi:


Participation in consultations

Huvipakkuvad konsultatsioonid ja kavad e-kirjaga teavitamiseks:

Teie organisatsiooni teatatud huvivaldkonnad:
  • Energeetika
  • Keskkond
  • Transport

Koostöövõrgud

Teave teie organisatsiooni kuulumisest ühte või mitmesse liitu/föderatsiooni/konföderatsiooni või mõnda koostöövõrku, isegi mitteametlikult, teave asjaomaste seoste kohta.
EVON: http://www.evon.net
VAO: http://www.vao-ondernemers.nl/

Finantsandmed

Eelarveaasta: 01/2011 - 12/2011
Organisatsiooni käive, mis on seotud klientide huvide esindamisega ELi institutsioonides:
0 €

Kliendid, kelle puhul käibe suurus on väiksem kui 50000 €.
  • None

ELi institutsioonidelt saadud vahendite hulk ja allikas finantsaastal n-1 registreerimisest
Hanked: 0 €
Toetused: 0 €
Muu finantsteave või täpsustus, mille organisatsioon on läbipaistvuse huvides esitanud:

I have not yet represented interests to EU institutions on behalf of clients.

I have not yet received funding from the EU institutions.

Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.