Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

Zero-e

Tunnusnumber registris: 05665274022-52
Registreerimise kuupäev: 17/08/2010 16:12:06

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 03/07/2015 13:38:05
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 03/07/2015 13:38:05
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 03/07/2016

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Zero-e

Zero-e

eenmanszaak

    Jagu registris

I - Konsultatsioonifirmad / õigusbürood / füüsilisest isikust ettevõtjatest konsultandid

Füüsilisest isikust ettevõtjatest konsultandid

    Kontaktandmed

Ariane, 20-2
3824 MB Amersfoort
MADALMAAD

(+3133) 7676412

    Juriidiliselt vastutav isik

Elske van de Fliert

Director

    ELi asjade eest vastutav isik

Elske van de Fliert

Director

    Eesmärgid ja ülesanded

Advise companies and governments on sustainable transport.
Consultancy firm that helps SME's and local/regional goverments with sustainable transport. Advisory reports, feasibility studies, market engagement, workshops, policy studies.

riiklikud

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

Duurzaamheid, transport


 

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Participation in consultations

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

100%: 1  

1

1

Elske van de Fliert, see linkedin profile: http://nl.linkedin.com/in/elskevandefliertzeroe

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

    Huvivaldkonnad

  • Energeetika
  • Keskkond
  • Transport

    Liikmed ja liikmesus

EVON: http://www.evon.net
VAO: http://www.vao-ondernemers.nl/
Rotary: http://www.rotary.nl/scherpenzeelwoudenberg/
ONE: http://www.one-netwerk.nl/

    Finantsandmed

01/2013  -  12/2013

< 9 999 €

< 99 999 €

  • N.v.t.

Ei ole saanud rahalisi vahendeid ELi institutsioonidelt viimase lõpetatud eelarveaasta jooksul.

I have not yet represented interests to EU institutions on behalf of clients.

I have not yet received funding from the EU institutions.

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.