Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

groupe des entreprises du secteur cheval en agriculture

Id-nummer i registret: 05507315969-57
Registreringsdag: 2011-06-01 12:30:57

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-05-19 12:32:57
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-05-19 12:32:57


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: groupe des entreprises du secteur cheval en agriculture
Förkortning: GESCA
Associationsform (rättslig ställning): association
Webbplats:

Sektioner

Sektion: II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer
och närmare bestämt: Bransch- och yrkesorganisationer

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Thierry Sodoir
Befattning: président

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Jean Marc Lassus
Befattning: consultant

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Domaine de Grosbois Cour Lavater 0
94470 Boissy st léger
FRANKRIKE
Telefon: (+33) 145990236
Fax: (+) 
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: Pour le secteur des entreprises équestres : développer les relations et ses aspects économiques, fiscaux, sociaux et juridiques entre les adhérents et les pouvoirs publics. Coordonner les actions de ses adhérents par la proposition de réforme et d'adaptation du droit positif. Assurer un service de veille destiné à recenser les projets législatifs ou règlementaires nationaux, européens ou internationaux.
Organisationens intressen är:
 • Nationella
 • Europeiska
 • Globala

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 10
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


Représentations des intérêts des adhérents entreprises équestres dans les domaines fiscaux (TVA notamment), du transport des équidés, du droit social des salariés des établissements équestres, de la sécurité au travail, santé, bien être des équidés, du domaine agricole.

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Budget
 • Ekonomi och finans
 • Idrott
 • Jordbruk och landsbygdsutveckling
 • Konkurrens
 • Konsumentfrågor
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Skattepolitik
 • Sysselsättning och arbetsmarknadsfrågor
 • Transporter 
 • Utveckling

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2011 - 01/2012
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: < 50000  €
Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.