Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

 • Verżjoni stampata
 • Ċekken it-test
 • Kabbar it-test
 • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
 • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

Wikimedia Macedonia

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 05496216600-41
Data Reġistrazzjoni: 07/09/2011 13:11:43

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 11/08/2014 07:06:44
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 11/08/2014 07:06:44


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: Wikimedia Macedonia
Akronimu: WMMK
Statut legali: NGO
Websajt: http://mk.wikimedia.org

Taqsimiet

Taqsima: III - Organizzazzjonijiet mhux governattivi
u f'aktar dettall: Organizzazzjonijiet mhux governattivi, pjattaforom u netwerks u għaqdiet simili

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjur  Dimce Grozdanoski
Kariga: The President

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjur  Dimce Grozdanoski
Kariga: The President

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 1A-4/42 Vladimir Komarov 
Skopje 1000
MAĊEDONJA, L-EKS REPUBBLIKA JUGOŻLAVA TAL-
Numru tat-telefon: (+389) 77978322
Numru tal-faks: (+) 
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra:

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: Freely share the human knowledge.

Градиме свет каде секој има слободен удел во севкупното човеково знаење
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
 • sotto-nazzjonali
 • Nazzjonali
 • Ewropew
 • Dinji

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 2
Informazzjoni Kumplimentari:

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

L-ebda persuna akkreditata

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


no activities

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
 • Agrikoltura u Żvilupp Rurali
 • Edukazzjoni
 • Enerġija
 • Impjiegi u affarijiet soċjali
 • Komunikazzjoni
 • Netwerks trans-Ewropej
 • Relazzjonijiet esterni
 • Riċerka u teknoloġija
 • Sajd u akkwakultura
 • Soċjetà ta’ l-Informazzjoni
 • Żvilupp

Struttura

Numru totali ta’ "persuni fiżiċi" membri: 15
Numru ta’ organizzazzjonijiet membri:
Organizzazzjonijiet membri (Għadd ta’ membri) :
L-entità għandha membri jew hi rrappreżentata fil-pajjiżi segwenti:
 • IL-ĠERMANJA

 • MAĊEDONJA, L-EKS REPUBBLIKA JUGOŻLAVA TAL-
Informazzjoni Kumplimentari:

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.
Wikimedia Foundation, USA
Wikimedia Chapter Association, EU

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2013 - 12/2013
Baġit globali: 1,100
li l-finanzjament pubbliku tiegħu hu : 1,000
- minn sors Ewropew:
- Akkwisti:
- Għotjiet:
- minn sors nazzjonali: 1,000
- minn sors infranazzjonali:
minn sorsi oħrajn: 100
- donazzjonijiet:
- miżati tal-membri: 100
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena: < 50000  €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:


Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.