Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija
 • Sumažinti šriftą
 • Padidinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

Wikimedia Macedonia

Identifikavimo numeris Registre: 05496216600-41
Registracijos data: 11.9.7 13.11.43

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 14.8.11 07.06.44
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 14.8.11 07.06.44


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: Wikimedia Macedonia
Akronimas: WMMK
Teisinis statusas: NGO
Svetainė: http://mk.wikimedia.org

Kategorijos

Kategorija: III. Nevyriausybinės organizacijos
Tiksliau: Nevyriausybinės organizacijos, platformos ir tinklai bei panašios organizacijos

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Dimce Grozdanoski
Pareigos: The President

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Dimce Grozdanoski
Pareigos: The President

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: Vladimir Komarov  1A-4/42
1000 Skopje
MAKEDONIJA (BUVUSIOJI JUGOSLAVIJOS RESPUBLIKA)
Telefono numeris: (+389) 77978322
Faksas: (+) 
Papildoma kontaktinė informacija:

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: Freely share the human knowledge.

Градиме свет каде секој има слободен удел во севкупното човеково знаење
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
 • regionų
 • valstybės
 • Europos
 • pasaulinio

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 2
Papildoma informacija:

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


no activities

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
 • Energetika
 • Informacinė visuomenė
 • Išorės santykiai
 • Komunikacija
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Švietimas
 • Transeuropiniai tinklai
 • Užimtumas ir socialiniai reikalai
 • Vystymasis
 • Žemės ūkis ir kaimo plėtra
 • Žuvininkystė ir akvakultūra

Struktūra

Bendras narių („fizinių asmenų“) skaičius 15
Narių organizacijų skaičius:
Organizacijų nariai (Narių skaičius) :
Organizacija turi narių arba atstovų šiose šalyse:
 • VOKIETIJA

 • MAKEDONIJA (BUVUSIOJI JUGOSLAVIJOS RESPUBLIKA)
Papildoma informacija:

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).
Wikimedia Foundation, USA
Wikimedia Chapter Association, EU

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2013 - 12/2013
Bendras biudžetas: 1 100
viešųjų lėšų dalis: 1 000
- iš Europos finansavimo šaltinių:
- Viešieji pirkimai:
- Dotacijos:
- iš nacionalinių finansavimo šaltinių: 1 000
- iš vietos (regioninių) finansavimo šaltinių:
iš kitų finansavimo šaltinių: 100
- dovanotos lėšos:
- narystės mokesčiai: 100
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: < 50000  €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:


Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.