Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

 • Версия за печат
 • Намаляване на шрифта
 • Увеличаване на шрифта
 • Висококонтрастна версия
 • Изберете стандартен цвят
Профил на регистрираното лице

Wikimedia Macedonia

Идентификационен номер в Регистъра: 05496216600-41
Дата на регистрация: 11-9-7 13:11:43

Последната промяна на данните за тази организация е от 14-8-11 7:06:44
Последната годишна актуализация е извършена на 14-8-11 7:06:44


Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Име или търговско име: Wikimedia Macedonia
Инициали: WMMK
Правен статут: NGO
Уебсайт: http://mk.wikimedia.org

Раздели

Раздел: III – Неправителствени организации
и по-специално: Неправителствени организации, платформи и мрежи и подобни

Правно отговорно лице

Фамилия, име: Господин  Dimce Grozdanoski
Длъжност: The President

Постоянен отговорник за отношенията с ЕС

Фамилия, име: Господин  Dimce Grozdanoski
Длъжност: The President

Координати за връзка:

Адрес на седалището на организацията: Vladimir Komarov  1A-4/42
1000 Skopje
МАКЕДОНИЯ, БИВША ЮГОСЛАВСКА РЕПУБЛИКА
Телефонен номер: (+389) 77978322
Факс: (+) 
Друга информация за връзка:

Цели и задачи

Цели и задачи на организацията: Freely share the human knowledge.

Градиме свет каде секој има слободен удел во севкупното човеково знаење
Интересите на организацията са на:
 • регионално равнище
 • национално равнище
 • европейско равнище
 • световно равнище

Брой лица, участващи в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност

Брой лица: 2
Допълнителна информация:

Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

Дейности

Дейности по основни инициативи на ЕС през предходната година, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност:


no activities

Области на интерес – уведомления за консултации и пътни карти

Области на интерес, декларирани от организацията:
 • Външни отношения
 • Енергетика
 • Земеделие и развитие на селските райони
 • Информационно общество
 • Комуникация
 • Научни изследвания и технологии
 • Образование
 • Развитие
 • Рибарство и аквакултури
 • Трансевропейски мрежи
 • Трудова заетост и социални въпроси

Структура

Общ брой на членовете „физически лица“: 15
Брой на членуващите организации:
Членуващи организации (Брой членове) :
Организацията има членове или представители в следните страни:
 • ГЕРМАНИЯ

 • МАКЕДОНИЯ, БИВША ЮГОСЛАВСКА РЕПУБЛИКА
Допълнителна информация:

Контакти

Информация за асоциациите/федерациите/конфедерациите или мрежите, дори неофициални, в които членува организацията.
Wikimedia Foundation, USA
Wikimedia Chapter Association, EU

Финансови данни

Отчетна година: 01/2013 - 12/2013
Общ бюджет: 1 100
от който публични средства: 1 000
- от европейски източници:
- Обществени поръчки:
- Безвъзмездни средства:
- от национални източници: 1 000
- от регионални източници:
други източници: 100
- дарения:
- членски вноски: 100
Оценка на разходите, свързани с преки дейности по представяне на интереси, извършени от организацията през тази година: < 50000  €
Друга финансова информация или уточнения, предоставени от организацията с оглед на прозрачността:


Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.