Ścieżka nawigacji

Inne narzędzia    Profil zarejestrowanego podmiotu

European Coordination Committee of the Radiological, Electromedical and healthcare IT Industry

Numer identyfikacyjny w rejestrze: 05366537746-69
Data rejestracji: 17/01/2012 15:38:18

Informacje o tym podmiocie ostatnio zmieniono w dniu: 30/04/2015 01:24:37
Data ostatniej corocznej aktualizacji: 30/04/2015 01:24:37
Data następnej aktualizacji najpóźniej: 30/04/2016

    Zarejestrowany podmiot: organizacja lub osoba samozatrudniona

European Coordination Committee of the Radiological, Electromedical and healthcare IT Industry

COCIR

AISBL

    Kategoria rejestracji

II - Zatrudnieni lobbyści oraz stowarzyszenia branżowe/przemysłowe/zawodowe

Stowarzyszenia branżowe i przemysłowe

    Dane kontaktowe

Boulevard Reyers, 80
1030 Bruxelles
BELGIA

(+32) 27068960

    Osoba prawnie odpowiedzialna

Pani  NICOLE DENJOY

SECRETAIRE GENERAL

    Osoba odpowiedzialna za stosunki z UE

Pani  NICOLE DENJOY

SECRETAIRE GENERAL

    Cele i zakres obowiązków

COCIR is the European Trade Association representing the medical imaging, health ICT and electromedical industries. Founded in 1959, COCIR is a non-profit association headquartered in Brussels (Belgium) with a China Desk based in Beijing since 2007.COCIR is unique as it brings together the healthcare, IT and telecommunications industries.Our focus is to open markets for COCIR members in Europe and beyond. We provide a wide range of services on regulatory, technical, market intelligence, environmental, standardisation, international and legal affairs.COCIR is also a founding member of DITTA, the Global Diagnostic Imaging, Healthcare IT and Radiation Therapy Trade Association (globalditta.org).

 • europejskim
 • światowym

    Poszczególne rodzaje działalności podlegające wpisowi do rejestru

Medical Devices Directive, ROHS, REACH, Data Protection, eHealth, mHealth


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

Discussions sur les futures réglementations environementales affectnat notre secteur, medical device regulation et data protection regulation

    Liczba osób zaangażowanych w działalność opisaną w polu powyżej

25%: 5

5

1,2

    Osoby posiadające akredytację Parlamentu Europejskiego (prawo wstępu do budynków PE)

Brak osób akredytowanych

    Obszary zainteresowania

 • badania naukowe i technologia
 • energia
 • handel
 • konkurencja
 • konsumenci
 • polityka regionalna
 • przedsiębiorstwa
 • rynek wewnętrzny
 • społeczeństwo informacyjne
 • środowisko
 • zatrudnienie i sprawy społeczne
 • zdrowie publiczne

    Członkostwo i przynależność do organizacji

www.cocir.org

Healthcare Coalition on Data Protection

    Dane finansowe:

01/2014  -  12/2014

10 000 €–24 999 €

Nie uzyskiwano środków finansowych od instytucji UE w ostatnim zamkniętym roku obrotowym.

    Kodeks postępowania

Poprzez rejestrację organizacja przystąpiła do kodeksu postępowania w ramach rejestru służącego przejrzystości.