Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

Rowan Public Affairs

Tunnusnumber registris: 05308295838-47
Registreerimise kuupäev: 12/05/2011 17:26:42

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 06/02/2015 04:21:49
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 06/02/2015 04:21:49
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 06/02/2016

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Rowan Public Affairs

RPA

Limited Company in the United Kingdom

    Jagu registris

I - Konsultatsioonifirmad / õigusbürood / füüsilisest isikust ettevõtjatest konsultandid

Konsultatsioonifirmad

    Kontaktandmed

Camborne, PO Box 97
TR14 4BP Camborne
ÜHENDKUNINGRIIK

(+44) 7979 757484

    Juriidiliselt vastutav isik

Craig Carey-Clinch

Managing Director

    ELi asjade eest vastutav isik

Craig Carey-Clinch

Managing Director

    Eesmärgid ja ülesanded

Rowan Public Affairs (RPA) is a small specialised public policy and communications consultancy which focuses on policy issues in niche sectors. Based in London and the South West of England and with international connections, the RPA team are specialists in policy development, drawing upon long experience gained through working with transport organisations, industry, trade associations, campaign groups, Parliament, central government, local authorities, road safety organisations, research groups and other related bodies

 • üleeuroopalised
 • ülemaailmsed
 • riiklikud
 • piirkondlik/kohalik

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

Transport Policy
Road Safety


 

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

RPA focusses on representational activity in the motorcycle sector in the areas of regulation, transport policy, social inclusion and road safety. The majority of our work is trade association related, with about 5% being non lobbying activities.

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

25%: 2

2

0,5

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

    Huvivaldkonnad

 • Ettevõtlus
 • Humanitaarabi
 • Keskkond
 • Konkurents
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Maksustamine
 • Sport
 • Transport
 • Üld- ja institutsionaalsed küsimused
 • Üleeuroopalised koostöövõrgud

    Liikmed ja liikmesus

Motor Cycle Industry Association (UK)
ACEM (Brussels)
Chartered Institute of Public Relations
Motor Industry Public Affairs Association

    Finantsandmed

01/2013  -  12/2013

< 9 999 €

< 99 999 €

 • Motor Cycle Industry Association

Ei ole saanud rahalisi vahendeid ELi institutsioonidelt viimase lõpetatud eelarveaasta jooksul.

This register would not accept 2014 dates in relation to financial years, so we have only been able to enter dates that this system would allow. To clarify, the financial data relates from April 2013 to March 2014.

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.

Lisaks teatas organisatsioon, et kohustub järgima järgmist kutse-eetika juhendit:
Code of conduct of the Chartered Institute of Public Relations (CIPR) (UK)