Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

High Brace Ltd

Id-nummer i registret: 05298767723-04
Registreringsdag: 2012-01-16 08:30:49

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-01-03 08:04:55
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-01-03 08:04:55


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: High Brace Ltd
Förkortning: HB Ltd
Associationsform (rättslig ställning): a limited company
Webbplats:

Sektioner

Sektion: I – Professionella konsulter/advokatbyråer/oberoende konsulter
och närmare bestämt: Oberoende konsulter

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Janne Holopainen
Befattning: consultant, owner

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Janne Holopainen
Befattning: consultant, owner

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Karhutie  35
FI-00800 Helsinki
FINLAND
Telefon: (+358) 415554474
Fax: (+) 
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: I offer tv- and telecom market consultancy services to tv-industry
De intressen som organisationen företräder är:
 • Nationella

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 1
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


I follow all television, av-content and copyright related developments

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Audiovisuella frågor och medier
 • Informationssamhället
 • Inre marknaden
 • Kommunikation
 • Konkurrens

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2013 - 12/2013
Omsättning med koppling till lobbyverksamhet som har utförts för kunders räkning vid EU:s institutioner:
< 50000  €

Kunder som genererar en omsättning som är lägre än 50000 €.
 • Radio- ja televisioalan yhteistyöjärjestö RYT ry

Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.