Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

High Brace Ltd

Id-nummer i registret: 05298767723-04
Registreringsdag: 16/01/2012 08:30:49

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 14/03/2015 18:09:40
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 14/03/2015 18:09:40
Sista dag för nästa uppdatering är den: 14/03/2016

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

High Brace Ltd

HB Ltd

a limited company

    Val av sektion

I - Professionella konsulter/advokatbyråer/oberoende konsulter

Oberoende konsulter

    Adressuppgifter

Karhutie, 35
FI-00800 Helsinki
FINLAND

(+358) 415554474

    Juridiskt ansvarig

Janne Holopainen

consultant, owner

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Janne Holopainen

consultant, owner

    Mål och uppdrag

I offer tv- and telecom market consultancy services to tv-industry

Nationella

    specifika verksamheter som registret omfattar

Telecom and audiovisual, incl tv

Telecom and audiovisual, incl tv


 

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

I follow all television, av-content and copyright related developments

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

25%: 1

1

0,2

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

    Intresseområden

  • Audiovisuella frågor och medier
  • Informationssamhället
  • Inre marknaden
  • Kommunikation
  • Konkurrens

    Medlemskap

    Ekonomiska uppgifter

01/2014  -  12/2014

500 €

< 99 999 €

I follow EU-developments in order to produce industry analysis

Ingen finansiering från EU-institutionerna det senast avslutade räkenskapsåret.

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.