Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

High Brace Ltd

Identifikačné číslo v Registri: 05298767723-04
Dátum registrácie: 16/01/2012 08:30:49

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 01/01/2017 14:52:45
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 01/01/2017 14:52:45
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 01/01/2018

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

High Brace Ltd

HB Ltd

a limited company

    Oddiel registrácie

I - Profesionálne konzultantské spoločnosti / právnické firmy / samostatne zárobkovo činní konzultanti

Samostatne zárobkovo činní konzultanti

    Kontaktné údaje

Karhutie, 35
FI-00800 Helsinki
FÍNSKO

(+358)415554474

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Janne Holopainen

consultant, owner

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  Janne Holopainen

consultant, owner

    Ciele a poslanie

I offer tv- and telecom market consultancy services to tv-industry

celoštátnej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

Telecom and audiovisual, incl tv

Telecom and audiovisual, incl tv


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

I follow all television, av-content and copyright related developments

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

25%: 1

1

0,2

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

  • Audiovizuálne a ostatné médiá
  • Hospodárska súťaž
  • Informačná spoločnosť
  • Komunikáciu
  • Vnútorný trh

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

    Finančné údaje

01/2016  -  12/2016

< 9 999 €

< 99 999 €

I follow EU-developments in order to produce industry analysis

Počas posledného uzavretého finančného roku sme nezískali nijaké financovanie od inštitúcií EÚ.

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.