Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

High Brace Ltd

Identifikačné číslo v Registri: 05298767723-04
Dátum registrácie: 16.1.2012 8:30:49

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 3.1.2014 8:04:55
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 3.1.2014 8:04:55


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: High Brace Ltd
Skratka: HB Ltd
Právna forma: a limited company
Internetová stránka:

Oddiely

Oddiel: I. – Profesionálne konzultantské spoločnosti / právnické firmy / samostatne zárobkovo činní konzultanti
Podrobnejšie informácie: Samostatne zárobkovo činní konzultanti

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Janne Holopainen
Funkcia: consultant, owner

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Janne Holopainen
Funkcia: consultant, owner

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Karhutie  35
FI-00800 Helsinki
FÍNSKO
Telefónne číslo: (+358) 415554474
Fax: (+) 
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: I offer tv- and telecom market consultancy services to tv-industry
Organizácia zastupuje záujmové skupiny na úrovni:
 • celoštátnej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 1
Doplňujúce údaje:

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


I follow all television, av-content and copyright related developments

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Audiovizuálne a ostatné médiá
 • Hospodárska súťaž
 • Informačná spoločnosť
 • Komunikáciu
 • Vnútorný trh

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2013 - 12/2013
Obrat organizácie v súvislosti so zastupovaním záujmov svojich klientov v európskych inštitúciách.
< 50000  €

Klienti, ktorých podiel na obrate je menší ako 50000 €.
 • Radio- ja televisioalan yhteistyöjärjestö RYT ry

Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.