Cale de navigare

Alte instrumente

 • Versiune imprimabilă
 • Micşorare text
 • Mărire text
 • Contrast puternic
 • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

Gimélec

Numărul de identificare din Registru: 05289925824-73
Data înscrierii: 11.05.2011 13:35:36

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 14.04.2014 10:50:27
Data ultimei actualizări anuale: 14.04.2014 10:50:27


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: Gimélec
Acronim:
Statut juridic: syndicat patronal
Site internet: http://www.gimelec.fr/

Categorii

Categorie: II – Reprezentanţi interni şi asociaţii comerciale/profesionale
şi mai precis: Sindicate

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Domnul  Antoine de Fleurieu
Funcţie: Délégué Général

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Domnul  Hugues Verite
Funcţie: Délégué Relations Institutionnelles

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: Amiral Hamelin  11-17
75783 Paris cedex 16
FRANȚA
Numărul de telefon: (+33) 01 45 05 71 50
Număr de fax: (+) 
Alte informaţii cu privire la datele de contact: coordonnées de la représentation du Gimelec à Bruxelles
C/0 Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris, 41 avenue des Arts,
1040 Bruxelles

numéro de téléphone : + 33 (0)6 16 21 17 15

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: le Gimélec représente le secteur industriel électrique en France et poursuit l'objectif de valoriser les produits, solutions, systèmes et services d'efficacité énergétique sur les marchés du Bâtiment, des Infrastructures, de l'Energie et des Technologies de l'Information ( fermes numériques par exemple).

Les missions du Gimélec est de fédérer ses adhérents industriels autour d'activité de normalisation pour la filière électrique industrielle, de promouvoir l'industrie électrique comme porteuse des technologies en faveur d'une économie et d'une société décarbonées et de s'inscrire durablement dans la dynamique d'écologie industrielle.

les métiers des adhérents du Gimélec couvre :
- la production d'électricité
- le transport d'électricité
- la distribution d'électricité
- l'intelligence dans les réseaux énergétiques
- le stockage de l'électricité
- le comptage de l'électricité
- l'automatisation et la gestion optimisée des systèmes de production
- les moteurs et la variation de vitesse dans les différents marchés
- l'automatisation des bâtiments : tertaire, industriel, résidentiel
- les datas centers
- les services d'efficacité énergétique
- la gestion des infrastructure de recharge des véhicules électriques
- l'intégration et la gestion des énergies renouvelables dans les réseaux et auprès des utilisateurs finales
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
 • naţional
 • european

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 2
Informații complementare:

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Nicio persoană acreditată

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


les intérêts représentés sont ceux de l'industrie électrique française couvrant :
- l'ensemble des activités industrielles en relation avec la production, le transport, la distribution, la conversion, la transformation, le stockage de l'électricité,
- l'ensemble des produits et équipements dédiés à l'automatisation des procédés industriels,
- les services d'éfficacité énergétique dans l'industrie, les infrastructures et les bâtiments .

Les intérêts représentés sont indépendants des fournisseurs d'énergies fossiles et/ou fissiles, et des entreprises publiques énergéticiennes françaises ainsi que de leurs affiliées.

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
 • Afaceri economice şi financiare
 • Afaceri generale şi instituţionale
 • Cercetare şi tehnologie
 • Comerţ
 • Concurenţă
 • Energie
 • Impozitare
 • Mediu
 • Ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale
 • Piaţă internă
 • Politică regională
 • Relaţii externe
 • Reţele transeuropene

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.
le Gimélec est le syndicat primitif le plus important de la FIEEC.
le Gimélec est membre de la COFHUAT, confédération française pour l'habitat, l'urbanisme et l'aménagement du territoire, membre français de la FIHUAT.
le Gimélec est partenaire du Syndicat des Energies Renouvelables ( SER).
Le Gimélec est l'un des membres fondateurs de l'association Profil Environnemental des Produits ( PEP).
le Gimélec est partenaire de l' IFPEB, Institut Français de la Performance Energétique des Bâtiments.

en Europe :
le Gimélec appartient aux associations européennes et/ou mondiales suivantes :
- TandD Europe
- Green Grid

Date financiare

Anul exerciţiului: 01/2013 - 12/2013
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu: < 50000  €
Suma şi sursa de finanţare primită din partea instituţiilor UE în cursul exerciţiului financiar n -1 al înregistrării
Achiziții publice: 0 €
Granturi: 0 €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:

le gimélec est le premier syndicat patronal français à avoir eu ses comptes certifiés.

Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.