Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Norpe Oy

Identifikačné číslo v Registri: 05063143509-19
Dátum registrácie: 27/04/2010 07:17:22

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 27/02/2015 11:21:47
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 27/02/2015 11:21:47
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 27/02/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Norpe Oy

privately owned company

    Oddiel registrácie

II - Interní lobisti a obchodné/podnikové/profesijné združenia

Spoločnosti a skupiny

    Kontaktné údaje

Teollisuustie, 7
P. O. BOX: 24
06151 Porvoo
FÍNSKO

(+358) 195378000

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Mika Yliluoma

Project Manager

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Mika Yliluoma

Project Manager

    Ciele a poslanie

Follow up of EU legislation on refrigerants, chemicals (in general, in occupational health, substances restrictions etc.), energy efficiency and food safety.

  • európskej
  • svetovej
  • celoštátnej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

ecodesign and energy labelling
hazardous substances
F-gas regulation


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

F-gas regulation review, EuP/EcoDesign Implementing measure (Lot12)

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

25%: 1

1

0,2

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Neakreditované osoby

    Oblasti záujmu

  • Bezpečnosť potravín
  • Energetika
  • Podniky
  • Vnútorný trh
  • Výskum a technológie
  • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

Member of The Federation of Finnish Technology Industry

    Finančné údaje

01/2014  -  12/2014

< 9 999  

Počas posledného uzavretého finančného roku sme nezískali nijaké financovanie od inštitúcií EÚ.

We will mainly follow different legislative subjects through your web pages. We will not have an office or a representative located in Bryssels.

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.