Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

 • Verżjoni stampata
 • Ċekken it-test
 • Kabbar it-test
 • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
 • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

Norpe Oy

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 05063143509-19
Data Reġistrazzjoni: 27/04/2010 07:17:22

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 31/03/2014 07:22:27
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 31/03/2014 07:22:27


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: Norpe Oy
Akronimu:
Statut legali: privately owned company
Websajt: http://www.norpe.com

Taqsimiet

Taqsima: II - Lobbyists interni u assoċjazzjonijiet tal-kummerċ/professjonali
u f'aktar dettall: Kumpaniji u gruppi

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjur  Jussi Toivonen
Kariga: Quality & After sales Manager

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Toivonen Jussi
Kariga: Quality & After sales Manager

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 7 Teollisuustie 
Kaxxa Postali: 24
Porvoo 06151
IL-FINLANDJA
Numru tat-telefon: (+358) 195378000
Numru tal-faks: (+) 
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra:

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: Follow up of EU legislation on refrigerants, chemicals (in general, in occupational health, substances restrictions etc.), energy efficiency and food safety.
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
 • Nazzjonali
 • Ewropew
 • Dinji

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 2
Informazzjoni Kumplimentari:

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

L-ebda persuna akkreditata

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


F-gas regulation review, EuP/EcoDesign Implementing measure (Lot12)

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
 • Ambjent
 • Enerġija
 • Intrapriżi
 • Riċerka u teknoloġija
 • Sikurezza tal-ikel
 • Suq Intern

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.
Member of The Federation of Finnish Technology Industry

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2013 - 12/2013
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena: < 50000  €
Ammont u sors ta' finanzjament riċevut mill-istituzzjonijiet tal-UE fis-sena finanzjarja n-1 tar-reġistrazzjoni
Akkwisti: 0 €
Għotjiet: 0 €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:

We will mainly follow different legislative subjects through your web pages. We will not have an office or a representative located in Bryssels.

Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.