Navigācijas ceļš

Citi rīki

 • Izdrukas versija
 • Samazināt tekstu
 • Palielināt tekstu
 • Izveleties tumšu fonu
 • Izvēlieties standarta krāsu
Reģistrētās personas profils

Norpe Oy

Identitātes numurs Reģistrā: 05063143509-19
Reģistrācijas datums: 10.27.4 07:17:22

Informācija par šo organizāciju pēdējo reizi atjaunināta: 14.31.3 07:22:27
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 14.31.3 07:22:27


Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Vārds vai organizācijas nosaukums: Norpe Oy
Akronīms:
Juridiskais statuss: privately owned company
Tīmekļa vietne: http://www.norpe.com

Nodaļas

Nodaļa: II – Savi lobisti, komercapvienības un profesionālās apvienības
un precīzāk: Uzņēmumi un koncerni

Juridiski atbildīgā persona

Uzvārds, vārds: Godātais  Jussi Toivonen
Amats Quality & After sales Manager

Pastāvīgs darbinieks, kas atbild par ES jautājumiem

Uzvārds, vārds: Toivonen Jussi
Amats Quality & After sales Manager

Kontaktinformācija

Organizācijas galvenā biroja kontaktinformācija: Teollisuustie  7
Pastkastīte: 24
Porvoo 06151
SOMIJA
Tālruņa numurs: (+358) 195378000
Faksa numurs: (+) 
Papildu kontaktinformācija:

Mērķi un uzdevumi

Organizācijas mērķi un uzdevumi: Follow up of EU legislation on refrigerants, chemicals (in general, in occupational health, substances restrictions etc.), energy efficiency and food safety.
Jūsu organizācijas norādītās interešu jomas ir:
 • valsts līmeņa
 • Eiropas līmeņa
 • pasaules līmeņa

To personu skaits, kas veic darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma

Personu skaits: 2
Papildu informācija:

Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Akreditētu personu nav

Darbības

Svarīgākās ES iniciatīvas, ar kurām organizācija strādāja iepriekšējā gadā, veicot darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma:


F-gas regulation review, EuP/EcoDesign Implementing measure (Lot12)

Interešu jomas elektroniskajiem brīdinājumiem par apspriešanām un rīcības plāniem

Paziņotās jomas, kuras interesē organizāciju:
 • Enerģētika
 • Iekšējais tirgus
 • Pārtikas nekaitīgums
 • Pētniecība un tehnoloģija
 • Uzņēmumi
 • Vide

Sadarbības tīkli

Informācija par organizācijas dalību vienā vai vairākās asociācijās/federācijās/konfederācijās vai, ja organizācija pieder kādam sadarbības tīklam (arī neoficiāli), informācija par šīm attiecībām.
Member of The Federation of Finnish Technology Industry

Finansiālie dati

Finanšu gads: 01/2013 - 12/2013
Aprēķins izmaksām, kas jūsu organizācijai minētajā gadā radušās, nodarbojoties ar lobēšanu ES institūcijās. < 50000  €
No ES iestādēm saņemtā finansējuma apjoms un avots reģistrācijas n-1 finanšu gadā
Publiskais iepirkums. 0 €
Piešķīrumi: 0 €
Cita finansiāla informācija vai papildu dati, kuru organizācija sniegusi pārredzamības interesēs:

We will mainly follow different legislative subjects through your web pages. We will not have an office or a representative located in Bryssels.

Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.