Cale de navigare

Alte instrumente

 • Versiune imprimabilă
 • Micşorare text
 • Mărire text
 • Contrast puternic
 • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

SOS Faim Action pour le développement

Numărul de identificare din Registru: 0505121548-50
Data înscrierii: 23.10.2008 11:40:36

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 07.10.2014 15:37:11
Data ultimei actualizări anuale: 07.10.2014 15:37:11


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: SOS Faim Action pour le développement
Acronim: SOS Faim
Statut juridic: ASBL
Site internet: http://www.sosfaim.org

Categorii

Categorie: III – Organizaţii neguvernamentale
şi mai precis: Organizaţii neguvernamentale, platforme, reţele şi organizaţii similare

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Domnul  Freddy Destrait
Funcţie: Secrétaire général

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Domnul  Freddy Destrait
Funcţie: Secrétaire général

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: rue aux Laines  4
1000 Bruxelles
BELGIA
Numărul de telefon: (+32) 025112238
Număr de fax: (+32) 025144777
Alte informaţii cu privire la datele de contact:

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: SOS Faim appuie des organisations paysannes et des associations de producteurs agricoles en Afrique et en Amérique latine afin qu'elles puissent répondre aux besoins alimentaires des populations locales ainsi que contribuer à la lutte contre la pauvreté. Elle relaie également auprès des autorités belges et européennes les points de vue et analyses de ces organisations concernant les enjeux qui les concernent.
Elle s'est spécialisée notamment sur les questions de financement de l'agriculture dans les pays en développement. SOS Faim effectue également un travail d'information sur ces questions en publiant en autre le magazine Défis Sud.
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
 • mondial

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 1
Informații complementare:

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Prenume Nume Data de început Data de sfârșit
Jean-Jacques Grodent 10.10.2014 08.10.2015

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


Intervenir, en direct et en collaboration avec des membres des sociétés civiles des pays africains et latinos-américains, dans les débats européens relatifs aux politiques de développement, aux relations commerciales et à l'agriculture.

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
 • Agricultură şi dezvoltare rurală
 • Ajutor umanitar
 • Dezvoltare
 • Mediu
 • Relaţii externe
 • Siguranţă alimentară

Structură

Numărul total al membrilor care sunt „persoane fizice”: 12.000
Numărul organizaţiilor membre:
Organizaţii membre (Numărul membrilor) :
Organizaţia dumneavoastră are membri sau este reprezentată în următoarele ţări:
 • BELGIA

Informații complementare:

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.
ACODEV
Réseau Cotonou Belgique
Coalition contre la faim
AlimenTerre
Plate-forme souveraineté alimentaire

Date financiare

Anul exerciţiului: 01/2013 - 12/2013
Buget total: 6.355.027
din care finanţare publică: 5.196.334
- din surse europene:
- Achiziții publice:
- Granturi: 78.525
- din surse naţionale: 5.039.410
- din surse locale/regionale: 78.399
din alte surse: 1.158.693
- donaţii: 1.065.537
- cotizaţii ale membrilor:
produits financiers et autre : 37.550
financement d'autres ONG : 55.606
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu: < 50000  €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:

Les activités de représentation ne concernent qu'un faible volume d'activités. Deux personne y contribuent chacune pour 10% de son temps de travail.

Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.

Organizaţia a declarat, de asemenea, că respectă şi următorul cod:
Jean-Jacques Grodent