Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Bundesverband Holz und Kunststoff

Identifikační číslo v rejstříku: 0503193237-77
Datum registrace: 24/07/2008 13:00:50

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 20/02/2015 09:06:59
Datum poslední roční aktualizace je: 20/02/2015 09:06:59
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 20/02/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Bundesverband Holz und Kunststoff

Bundesinnungsverband

    Oddíl Registrace

II - interní lobbisté a obchodní/podniková/profesní sdružení

obchodní a podniková sdružení

    Kontaktní údaje

Littenstr., 10
10179 Berlin
NĚMECKO

(+49) 30 3088230

    Osoba s právní odpovědností

pan  Paukner Martin

Hauptgeschäftsführer

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Paukner Martin

Hauptgeschäftsführer

    Cíle a úkoly

Der Bundesverband Holz und Kunststoff ist der Bundesinnungsverband der Tischler und Schreiner sowie der Bundesverband der Baufertigteilmonteure (Montage Deutschland). Er vertritt weiterhin die Bestatter (Bestatter Deutschland). Er ist die Dachorganisation von aktuell 14 Landesfachverbänden und 4 Mitgliedsinnungen, die wiederum die Innungen dieser Berufe beziehungsweise einzelne KMU-Betriebe vertreten.

Gemein­sam mit seinen Landes­verbänden und för­dert der Bundesverband Holz und Kunststoff die Innungs­mitglieder in ihrer betrieb­lichen Praxis und ver­tritt sie nach außen, ins­beson­dere in den Berei­chen: Sozial-und Tarifpolitik, Arbeitsrecht, Betriebsführung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Technik und Normung, Berufsbildung. Die durchschnittliche Betriebsgröße unserer Mitglieder beträft 5,4 Mitarbeiter. Im Schwerpunkt werden Kleinst- und Kleinbetriebe von uns vertreten.

  • evropské
  • celostátní

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

u. a. die CPR (EU-BauPVO)

Spiegelung der CPR im nationalen Bauministerium (VAEG), Diskussion der Inhalte mit nationalen Stakeholdern wie DIBt, DIN, aber auch europäischen Gremien (SBS, CEN)


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Begleitung europäischer Normung, insbesondere harmonisierter Normen

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

25%: 1

1

0,2

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

  • Energetika
  • Hospodářské a finanční věci
  • Podnikání
  • Spravedlnost a základní práva
  • Vnitřní trh
  • Vnitřní věci
  • Výzkum a technologie
  • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

http://www.tischler-schreiner.de/organisation/

Mitglied im UDH, Unternehmerverband Deutsches Handwerk

über UDH Mitglied im ZDH, Zentralverband des Deutschen Handwerks

über ZDH Mitglied in der BDA, Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände

    Finanční údaje

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

0 €

keine

11 000 €

FPA/SBS/ENTR/2013

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.