Cesta

Další nástroje

 • Verze pro tisk
 • Zmenšit písmo
 • Zvětšit písmo
 • Zobrazit s maximálním kontrastem
 • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

Bundesverband Holz und Kunststoff

Identifikační číslo v rejstříku: 0503193237-77
Datum registrace: 24.7.08 13:00:50

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 3.7.14 16:12:26
Datum poslední roční aktualizace je 3.7.14 16:12:26


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: Bundesverband Holz und Kunststoff
Zkratka:
Právní forma Bundesinnungsverband
Internetové stránky: http://www.tischler-schreiner.de

Oddíly

Oddíl: II – „In-house“ lobbisté, obchodní/profesní sdružení
Upřesnění: obchodní, podniková a profesní sdružení

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  Paukner Martin
Funkce: Hauptgeschäftsführer

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: pan  Martin Paukner
Funkce: Hauptgeschäftsführer

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Littenstr.  10
10179 Berlin
NĚMECKO
Telefon: (+49) 30 3088230
Číslo faxu: (+49) 30 30882312
Další kontaktní údaje:

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: Der Bundesverband Holz und Kunststoff ist der Bundesinnungsverband der Tischler und Schreiner sowie der Bundesverband der Baufertigteilmonteure (Montage Deutschland). Er vertritt auch die Bestatter (Bestatter Deutschland). Er ist die Dachorganisation von aktuell 14 Landesfachverbänden, die wiederum die Innungen dieser Berufe beziehungsweise einzelne Betriebe vertreten.

Gemein­sam mit seinen Landes­verbänden und för­dert der Bundesverband Holz und Kunststoff die Innungs­mitglieder in ihrer betrieb­lichen Praxis und ver­tritt sie nach außen, ins­beson­dere in den Berei­chen: Sozial-und Tarifpolitik, Arbeitsrecht, Betriebsführung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Technik und Normung, Berufsbildung. Die durchschnittliche Betriebsgröße unserer Mitglieder beträft 5,4 Mitarbeiter. Im Schwerpunkt werden Kleinst- und Kleinbetriebe von uns vertreten.
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
 • celostátní
 • evropské

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 2
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


Normung

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
 • Energetika
 • Hospodářské a finanční věci
 • Podnikání
 • Spravedlnost a základní práva
 • Vnitřní trh
 • Vnitřní věci
 • Výzkum a technologie
 • Životní prostředí

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.
Mitglied im UDH, Unternehmerverband Deutsches Handwerk

über UDH Mitglied im ZDH, Zentralverband des Deutschen Handwerks

über ZDH Mitglied in der BDA, Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände

Finanční údaje

Rok: 01/2012 - 12/2012
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: < 50000  €
Výše a zdroj finančních prostředků získaných od orgánů EU v účetním období n-1 před registrací
Veřejné zakázky: 0 €
Granty: 0 €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:


Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.