Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

Statnett

Identifikavimo numeris Registre: 05001306886-41
Registracijos data: 05/10/2011 18:21:23

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 09/07/2015 14:41:36
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 09/07/2015 14:41:36
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 09/07/2016

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Statnett

State Owned Enterprise

    Registracijos kategorija

II - Vidaus lobistai ir prekybos, verslo bei profesinės asociacijos

Įmonės ir įmonių grupės

    Kontaktinė informacija

Nydalen Alle, 33
N-0484 Oslo
NORVEGIJA

(+47) 23903000

    Teisiškai atsakingas asmuo

Astrid Skjonborg Brunt

Legal Officer

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Tor Eigil Hodne

Director EU Office

    Tikslai ir uždaviniai

Representation of Statnett's interests in European Union affairs and the development of Statnett's position as a stakeholder and partner for the European Commission.

 • Europos
 • valstybės
 • regioninio / vietos

    Konkreti į registrą įtraukta veikla

Internal Energy Market, Energy Infrastructure, Energy Security, 2030 Energy and Climate Package and Energy Union.


 

Non

Non

Non

Non

Non

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

100%: 5  

5

5

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

    Interesų sritys

 • Aplinka
 • Biudžetas
 • Energetika
 • Klimato politika
 • Konkurencija
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Transeuropiniai tinklai
 • Transportas
 • Vidaus rinka

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

ENTSO-E
Renewable Grids Initiative (RGI)
Friends of Europe
Florence School of Regulation

    Finansiniai duomenys

01/2013  -  01/2014

>= 100 000 € ir < 199 999 €

Per paskutinius pasibaigusius finansinius metus lėšų iš ES institucijų negauta.

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.