Navigációs útvonal

További eszközök

 • Nyomtatható változat
 • Szövegméret csökkentése
 • Szövegméret növelése
 • Kontrasztos megjelenítés
 • Alapértelmezett színséma
A nyilvántartott profilja

Conseil supérieur du notariat

Nyilvántartásbeli azonosító szám: 04981716394-32
Regisztráció időpontja: 2011.08.08. 17:31:15

A szervezetre vonatkozó adatok utolsó módosításának időpontja: 2014.07.30. 11:45:26
Az utolsó éves frissítés időpontja: 2014.07.30. 11:45:26


Nyilvántartott: szervezet vagy független személy

Név / szervezet neve: Conseil supérieur du notariat
Rövidítés: CSN
Jogi forma: Etablissement d'utilité publique créé par l'ordonnance du 02/11/1945
Honlap: http://www.notaires.fr

Kategóriák

Kategória: II - Intézményen belüli lobbisták és szakszervezetek/szakmai szervezetek
ezen belül: Egyéb hasonló szervezetek

Jogilag felelős személy

Családnév, utónév: Jean Tarrade
Beosztás: Président du CSN

Az uniós kapcsolatokért állandó jelleggel felelős személy

Családnév, utónév: Patricia Léouffre
Beosztás: Responsable du Bureau de Bruxelles

Elérhetőségek:

A szervezet székhelyének címe: Boulevard de la Tour-Maubourg  60
Paris 75007
FRANCIAORSZÁG
Telefonszám: (+33) 144903000
Faxszám: (+) 
Az elérhetőségekre vonatkozó további információk: coordonnées du bureau de représentation à Bruxelles :

Bureau des Notaires de France
Rue Breydel, 36
1040 Bruxelles
Belgique
Tél: +32 2 235 86 28

Célkitűzések és küldetés

A szervezet célkiűzései és küldetése: Seul organe de la profession habilité à s'exprimer au nom de tous les notaires de France, le Conseil supérieur du notariat (CSN) est un établissement d'utilité publique créé par l'ordonnance du 2/11/1945.
Le CSN:
- représente la profession auprès des pouvoirs publics,
- détermine sa politique générale,
- contribue à l'évolution du notariat,
- fournit des services collectifs aux notaires.
Dans ses relations avec les pouvoirs publics, le Conseil supérieur du notariat:
- contribue à la réflexion sur les évolutions du droit,
- donne son avis sur les projets de loi ou les textes réglementaires en préparation.
A szervezet az alábbi szint(ek)en végez érdekképviseleti tevékenységet:
 • regionális
 • országos
 • európai
 • nemzetközi

Az átláthatósági nyilvántartás hatálya alá eső tevékenységekben részt vevő személyek száma

Személyek száma: 4
Kiegészítő információk:

Az Európai Parlament helyiségeibe való bejutásra akkreditált személyek

Utónév Vezetéknév Kezdő dátum Záró dátum
Pierre-Luc VERVANDIER 2014.10.10. 2015.10.08.
Patricia LEOUFFRE 2014.10.10. 2015.10.08.

Tevékenységek

Az átláthatósági nyilvántartás hatálya alá eső tevékenységekkel az előző évben lefedett főbb uniós kezdeményezések::


Diverses propositions législatives : règlement européen sur les successions internationales, règlement européen sur les partenariats enregistrés, règlement européen sur les régimes matrimoniaux, règlement européen sur la Société Privée Européenne, révision du règlement Bruxelles 1, directive droits des consommateurs, règlement sur la protection des données, règlement sur l'e-identification, etc.

Travaux des institutions européennes sur le droit des contrats, le crédit hypothécaire, le logement social, la formation, les méthodes alternatives de résolution des litiges, l’accès à la justice en ligne mais aussi les politiques de développement de l’Union européenne : notamment la sécurité alimentaire et la promotion de dispositifs juridiques participant à l’établissement de la sécurité foncière.

Azok a témakörök, melyek esetében e-mail értesítés küldhető a nyilvános konzultációkról és ütemtervekről;

A szervezet által megadott érdekeltségi területek:
 • Adózás
 • Általános és intézményi ügyek
 • Belső piac
 • Belügyi
 • Fejlesztés
 • Foglalkoztatás és szociális ügyek
 • Fogyasztóvédelem
 • Gazdasági és pénzügyek
 • Információs társadalom
 • Jogérvényesülési és alapvető jogok
 • Kereskedelem
 • Vállalkozáspolitika
 • Versenypolitika

Hálózatok

A szervezet tagsági viszonya valamely egyesületben, szövetségben vagy hálózatban (akár ideiglenes jelleggel is).
Membre du CNUE (Conseil des Notariats de l’Union européenne).
Membre de l’UINL (Union Internationale du Notariat).
Membre de l'Association du Notariat francophone.

Pénzügyi adatok

Pénzügyi év: 06/2013 - 05/2014
A közvetlenül az uniós intézményeknél végzett lobbitevékenységhez kötődő költségek becsült összege e pénzügyi év során: >= 200000  € és < 250000  €
A regisztrálást megelőző évben az uniós intézményeitől kapott finanszírozás összege és forrása
Beszerzés: 0 €
Támogatások: 0 €
A szervezet által az átláthatóság biztosításához szükségesnek ítélt pénzügyi információk és egyéb adatok:


Magatartási kódex

A szervezet a regisztrálással elfogadta az átláthatósági nyilvántartás magatartási kódexét is.