Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

LUKOIL

Identifikačné číslo v Registri: 04927146320-85
Dátum registrácie: 28/07/2011 12:47:11

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 23/03/2015 10:21:28
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 23/03/2015 10:21:28
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 23/03/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

LUKOIL

LUKOIL

Joint Stock Company (ОАО)

    Oddiel registrácie

II - Interní lobisti a obchodné/podnikové/profesijné združenia

Spoločnosti a skupiny

    Kontaktné údaje

Sretensky Boulevard, 11
101000 Moscow
RUSKÁ FEDERÁCIA

(+7495) 6274444

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Bulat Subaev

Managing Director, LUKOIL BELGIUM N.V.

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  Maxim Bunin

Director, Corporate Affairs

    Ciele a poslanie

LUKOIL is one of the world’s leading vertically integrated oil & gas companies. Main activities of the Company are exploration and production of oil & gas, production of petroleum and petrochemical products, marketing and distribution of petroleum products, power production and renewables.

LUKOIL operates in over 40 countries, with investments and assets in 15 EU members states.

The company is fully private and is listed on the Frankfurt, London, Moscow and New York stock exchanges.

 • európskej
 • svetovej
 • celoštátnej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

-Energy Union
-Establishment and operation of a market stability reserve foer the Union greenhouse gas emission trading scheme and amendment of Directive 2003/87/EC
-Limitation of emissions of certain pollutants into air from medium combustion plants
-Review of Directive 2009/119/CE on Compulsory Stocks Obligation
-European Energy Security Strategy
-Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on interchange fees for card-based payment transactions

The main priority of the company is to monitor developments at EU level to ensure timely and accurate implementation of upcoming legislation.
Events may be organised to raise awareness about the company and to allow for more transperency. Company views on EU policy are also discussed at such events.


 

Nie

Nie

Nie

Nie

Nie

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

100%: 2  

2

2

LUKOIL started representation activity in Brussels in 2008. The direct representation of LUKOIL interests to EU institutions is carried out by two permanent employees. The indicated costs include an estimate of the expenditures for the interest representation and corporate affairs activities in Brussels.

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Jekaterina Malson 25/03/2015 23/03/2016
MAXIM BUNIN 05/09/2014 03/09/2015

    Oblasti záujmu

 • Dane
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodárska súťaž
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Obchod
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Vnútorný trh
 • Životné prostredie

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

LUKOIL is member of the following European associations and organisations:
- BUSINESSEUROPE
- FuelsEurope/CONCAWE
- CEFIC
- European Energy Forum

    Finančné údaje

01/2014  -  12/2014

>= 400 000 € a < 499 999 €

Počas posledného uzavretého finančného roku sme nezískali nijaké financovanie od inštitúcií EÚ.

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.