Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

LUKOIL OIL COMPANY

Identifikačné číslo v Registri: 04927146320-85
Dátum registrácie: 28.7.2011 12:47:11

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 1.7.2013 14:23:27
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 1.7.2013 14:23:27


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: LUKOIL OIL COMPANY
Skratka: LUKOIL
Právna forma: Joint Stock Company (ОАО)
Internetová stránka: http://www.lukoil.com

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Spoločnosti a skupiny

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Bulat Subaev
Funkcia: Managing Director, LUKOIL BELGIUM N.V.

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Maxim Bunin
Funkcia: Director, Corporate Affairs

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: Sretensky Boulevard  11
101000 Moscow
RUSKÁ FEDERÁCIA
Telefónne číslo: (+7495) 6274444
Fax: (+) 
Ďalšie kontaktné údaje: LUKOIL Belgium N.V.
Madialaan 50,
Vilvoorde,
1800
BELGIUM
+32 (0) 2 254 15 00

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: LUKOIL is one of the world’s leading vertically integrated oil & gas companies. Main activities of the Company are exploration and production of oil & gas, production of petroleum and petrochemical products, marketing and distribution of petroleum products, power production.

LUKOIL is the third largest private oil company worldwide by proven hydrocarbon reserves. The Company has around 0.8% of global oil reserves and 2.2% of global oil production. LUKOIL is carrying out international exploration and production projects in Azerbaijan, Colombia, Cote d'Ivoire, Egypt, Ghana, Iraq, Kazakhstan, Norway, Saudi Arabia, Sierra Leone, Romania, Russia, Uzbekistan, Venezuela and Vietnam.

LUKOIL owns modern refineries, gas processing and petrochemical plants located in the EU and Russia. Company's production is sold on the international markets. LUKOIL owns refineries in Bulgaria, Italy, Romania, Russia The Netherlands and Ukraine. LUKOIL petroleum products are sold in Europe, Russia, and the US.

As of 2013 the Company operates in 43 countries, of which 17 are members of the EU (including Croatia), and 4 are countries that are official candidates for membership.

LUKOIL shares are listed on London Stock Exchange.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • celoštátnej
 • európskej
 • svetovej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 1,5
Doplňujúce údaje: LUKOIL started representation activity in Brussels in 2008. The direct representation of Lukoil interests to EU institutions is carried out by two permanent employees. The indicated costs include an estimate of the expenditures for the interest representation and corporate affairs activities in Brussels.

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Jekaterina Malson 12.3.2014 10.3.2015
MAXIM BUNIN 27.8.2013 23.8.2014

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


Monitoring of the discussions in following EP Committees, Delegations and Forums:
- Industry, Research and Energy
- International Trade
- Environment, Public Health and Food Safety
- EU-Russia Delegation
- EU Arctic Forum
- EU-Russia Energy Dialogue

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodárska súťaž
 • Obchod
 • Opatrenia v oblasti klímy
 • Vnútorný trh
 • Životné prostredie

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
LUKOIL is member of the following European associations and organisations:
- BUSINESSEUROPE
- CONCAWE/Europia
- CEFIC
- European Energy Forum
- Belgian Petroleum Federation

Finančné údaje

Účtovný rok: 01/2012 - 12/2012
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: >= 450000  € a < 500000  €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 0 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.


Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.