Navigointipolku

Lisätyökalut

 • Tulostettava versio
 • Pienennä tekstiä
 • Suurenna tekstiä
 • Valitse suurikontrastinen versio
 • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

LUKOIL OIL COMPANY

Tunnistenumero rekisterissä: 04927146320-85
Rekisteröintipäivä: 28.7.2011 12:47:11

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 1.9.2014 12:48:16
Edellinen vuotuinen päivitys: 2.7.2014 9:26:20


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: LUKOIL OIL COMPANY
Lyhenne: LUKOIL
Organisaation oikeudellinen muoto: Joint Stock Company (ОАО)
Internet-osoite: http://www.lukoil.com

Ryhmät

Ryhmä: II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt
tarkemmin: Yritykset ja ryhmät

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Bulat Subaev
Tehtävä organisaatiossa: Managing Director, LUKOIL BELGIUM N.V.

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Maxim Bunin
Tehtävä organisaatiossa: Director, Corporate Affairs

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Sretensky Boulevard  11
101000 Moscow
VENÄJÄ
Puhelinnumero: (+7495) 6274444
Faksinumero: (+) 
Muita yhteystietoja: LUKOIL Belgium N.V.
Madialaan 50,
Vilvoorde,
1800
BELGIUM
+32 (0) 2 254 15 00

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: LUKOIL is one of the world’s leading vertically integrated oil & gas companies. Main activities of the Company are exploration and production of oil & gas, production of petroleum and petrochemical products, marketing and distribution of petroleum products, power production.

LUKOIL is the third largest private oil company worldwide by proven hydrocarbon reserves. The Company has around 0.8% of global oil reserves and 2.2% of global oil production. LUKOIL is carrying out international exploration and production projects in Azerbaijan, Colombia, Cote d'Ivoire, Egypt, Ghana, Iraq, Kazakhstan, Norway, Saudi Arabia, Sierra Leone, Romania, Russia, Uzbekistan, Venezuela and Vietnam.

LUKOIL owns modern refineries, gas processing and petrochemical plants located in the EU and Russia. Company's production is sold on the international markets. LUKOIL owns refineries in Bulgaria, Italy, Romania, Russia The Netherlands and Ukraine. LUKOIL petroleum products are sold in Europe, Russia, and the US.

As of 2013 the Company operates in 43 countries, of which 17 are members of the EU (including Croatia), and 4 are countries that are official candidates for membership.

LUKOIL shares are listed on London Stock Exchange.
Organisaation edustamat intressit ovat:
 • kansallisia
 • euroopanlaajuisia
 • maailmanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 1,5
Lisätietoja LUKOIL started representation activity in Brussels in 2008. The direct representation of LUKOIL interests to EU institutions is carried out by two permanent employees. The indicated costs include an estimate of the expenditures for the interest representation and corporate affairs activities in Brussels.

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Etunimi Sukunimi Alkupvm Loppupvm
Jekaterina Malson 12.3.2014 10.3.2015

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


Monitoring of the discussions in following EP Committees, Delegations and Forums:
- Industry, Research and Energy
- International Trade
- Environment, Public Health and Food Safety
- EU-Russia Delegation
- EU Arctic Forum
- EU-Russia Energy Dialogue

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
 • Energia
 • Ilmastotoimet
 • Kauppapolitiikka
 • Kilpailu
 • Liikenne
 • Sisämarkkinat
 • Ympäristö

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.
LUKOIL is member of the following European associations and organisations:
- BUSINESSEUROPE
- FuelsEurope/CONCAWE
- CEFIC
- European Energy Forum
- Belgian Petroleum Federation

Rahoitustiedot

Tilikausi: 01/2013 - 12/2013
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: >= 450000  € - < 500000  €
EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 0 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.