Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

LUKOIL

Identifikační číslo v rejstříku: 04927146320-85
Datum registrace: 28/07/2011 12:47:11

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 23/03/2015 10:21:28
Datum poslední roční aktualizace je: 23/03/2015 10:21:28
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 23/03/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

LUKOIL

LUKOIL

Joint Stock Company (ОАО)

    Oddíl Registrace

II - interní lobbisté a obchodní/podniková/profesní sdružení

podniky a skupiny

    Kontaktní údaje

Sretensky Boulevard, 11
101000 Moscow
RUSKÁ FEDERACE

(+7495)6274444

    Osoba s právní odpovědností

pan  Bulat Subaev

Managing Director, LUKOIL BELGIUM N.V.

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Maxim Bunin

Director, Corporate Affairs

    Cíle a úkoly

LUKOIL is one of the world’s leading vertically integrated oil & gas companies. Main activities of the Company are exploration and production of oil & gas, production of petroleum and petrochemical products, marketing and distribution of petroleum products, power production and renewables.

LUKOIL operates in over 40 countries, with investments and assets in 15 EU members states.

The company is fully private and is listed on the Frankfurt, London, Moscow and New York stock exchanges.

 • evropské
 • celosvětové
 • celostátní

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

-Energy Union
-Establishment and operation of a market stability reserve foer the Union greenhouse gas emission trading scheme and amendment of Directive 2003/87/EC
-Limitation of emissions of certain pollutants into air from medium combustion plants
-Review of Directive 2009/119/CE on Compulsory Stocks Obligation
-European Energy Security Strategy
-Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on interchange fees for card-based payment transactions

The main priority of the company is to monitor developments at EU level to ensure timely and accurate implementation of upcoming legislation.
Events may be organised to raise awareness about the company and to allow for more transperency. Company views on EU policy are also discussed at such events.


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

100%: 2  

2

2

LUKOIL started representation activity in Brussels in 2008. The direct representation of LUKOIL interests to EU institutions is carried out by two permanent employees. The indicated costs include an estimate of the expenditures for the interest representation and corporate affairs activities in Brussels.

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

Jméno Příjmení Datum zahájení Datum ukončení
Maxim BUNIN 05/09/2015 03/09/2016
Vladimir GERASIMOV 07/10/2015 05/10/2016
Jekaterina MALSON 25/03/2015 23/03/2016
Gleb OVSYANNIKOV 14/10/2015 12/10/2016

    Oblasti zájmu

 • Daně
 • Doprava
 • Energetika
 • Hospodářská soutěž
 • Hospodářské a finanční věci
 • Obchod
 • Vnitřní trh
 • Činnosti v oblasti klimatu
 • Životní prostředí

    Členství a příslušnost

LUKOIL is member of the following European associations and organisations:
- BUSINESSEUROPE
- FuelsEurope/CONCAWE
- CEFIC
- European Energy Forum

    Finanční údaje

01/2014  -  12/2014

>= 400 000 € a < 499 999 €

Naše organizace v posledním uzavřeném finančním období žádné prostředky od orgánů EU nezískala.

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.