Навигационна пътека

Допълнителни инструменти    Профил на регистрираното лице

INNOPOLE SL

Идентификационен номер в Регистъра: 04917394562-14
Дата на регистрация: 18/11/2010 19:06:47

Информацията за този субект е била последно изменена на: 17/11/2014 12:43:46
Последната годишна актуализация е извършена на: 17/11/2014 12:43:46

Тази регистрация е във формат, използван в предишния регистър. Тя ще премине към новия формат, когато организацията извърши следващата актуализация на своите данни.
Следваща актуализация най-късно до: 27/04/2015

    Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

INNOPOLE SL

INNOPOLE

Sociedad Limitada

    Раздел на регистрация

I – Професионални консултанти / правни кантори / самостоятелно заети консултанти

Професионални консултанти

    Координати за връзка

Rda Buenavista 24 BL 10 - 4º A
45005 Toledo
ИСПАНИЯ

(+34) 925283665

(+) 

    Правно отговорно лице

Dolores Rosario Romero Guillén

Administrador Único

    Отговорник за отношенията с ЕС

Jesús De Juan Bejarano

Responsable I+D

    Цели и задачи

Servicios de consultoría en gestión y financiación de la innovación y la I+D

  • европейско равнище
  • национално равнище

    Дейности

Diseño de políticas regionales de promoción y financiación de I+D e Innovación

    Брой лица, участващи в дейностите, описани по-горе

4

    Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

    Области на интерес

  • Информационно общество
  • Научни изследвания и технологии
  • Предприятия
  • Развитие
  • Регионална политика

    Членство

CECAM- Confederación de empresas de Castilla La Mancha

    Финансови данни

01/2013  -  12/2013

>= 200 000  € и < 250 000  €

  • VARIAS EMPRESAS
  • COMISIÓN EUROPEA

0 €

390 000 €

    Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.

Организацията е заявила, че спазва също следния друг кодекс:
DOLORES ROSARIO ROMERO GUILLÉN