Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

 • Verżjoni stampata
 • Ċekken it-test
 • Kabbar it-test
 • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
 • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

The Federation of Irish Fishermen

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 04685382882-68
Data Reġistrazzjoni: 23/12/2009 00:36:38

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 25/11/2013 14:26:03
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 25/11/2013 14:26:03


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: The Federation of Irish Fishermen
Akronimu: FIF
Statut legali: Friendly Society
Websajt: http://www.fif.ie

Taqsimiet

Taqsima: II - Lobbyists interni u assoċjazzjonijiet tal-kummerċ/professjonali
u f'aktar dettall: Assoċjazzjonijiet tal-kummerċ u professjonali

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjur  Sean O'Donoghue
Kariga: Chairman

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjorina  Norah Parke
Kariga: Project Coordinator

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 26/27 Upper Pembroke Street Fitzwilliam Business Centre
Dublin 2
L-IRLANDA
Numru tat-telefon: (+353) 16373937
Numru tal-faks: (+) 
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra:

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: The Federation of Irish Fishermen was established in 2007 and is the umbrella organisation for four Irish Fish Producer Organisations namely, (1)The Irish Fish Producers Organisation Ltd (IFPO), (2)Irish South and East Fish Producers Organisation Ltd (IS&EFPO), (3)The Irish South and West Fish Producers Organisation Ltd (IS&WFPO) and (4)The Killybegs Fishermen's Organisation Ltd (KFO).
The FIF currently represents more than 90% of the over 12 metre Irish fishing fleet and is run by a board of 8 directors.
The FIF's key aim is to provide a unified voice for the Irish Fishing Industry and to provide an active input into all policy-making decisions both nationally and internationally.
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
 • Nazzjonali
 • Ewropew

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 6
Informazzjoni Kumplimentari:

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

L-ebda persuna akkreditata

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


FIF represents members interests in negotiations regarding TAC and Quota, regulations etc

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
 • Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji
 • Ambjent
 • Baġit
 • Intrapriżi
 • Konsumaturi
 • Politika reġjonali
 • Sajd u akkwakultura
 • Sikurezza tal-ikel
 • Suq Intern
 • Żvilupp

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.
The constituent members of the FIF are members of the European Association of Producer Organisations (EAPO)

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2012 - 12/2012
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena: < 50000  €
Ammont u sors ta' finanzjament riċevut mill-istituzzjonijiet tal-UE fis-sena finanzjarja n-1 tar-reġistrazzjoni
Akkwisti: 0 €
Għotjiet: 0 €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:


Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.