Naršymo kelias

Papildomos priemonės    Užsiregistravusiojo profilis

NCTM Studio Legale Associato

Identifikavimo numeris Registre: 04609229048-78
Registracijos data: 26/06/2012 15:06:20

Informacija apie šį subjektą paskutinį kartą pakeista: 13/06/2014 11:35:24
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data: 13/06/2014 11:35:24

Šis įrašas atitinka ankstesnio registro formatą. Subjektui atlikus kitą atnaujinimą, jis bus pakeistas į naują formatą.
Kitas atnaujinimas turi būti atliktas ne vėliau kaip: 27/04/2015

    Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

NCTM Studio Legale Associato

NCTM

Law firm

    Registracijos kategorija

I. Profesionalų konsultacijų kontoros, advokatų kontoros, savarankiškai dirbantys konsultantai

Advokatų kontoros

    Kontaktinė informacija

via Agnello, 12
20121 Milano
ITALIJA

(+39 2) 725511

(+39 2) 72551510

NCTM is one of the leading law firms in Italy. Our strengths are more than 250 professionals including the 49 active and dynamic equity partners who drive the firm, offices in Milan, Rome, Verona, London, Brussels and Shanghai, a vocation for innovation and independence and a great client base.

We deliver integrated legal services to enterprises and financial institutions through multidisciplinary teams reflecting client needs. We believe the growth in the number and needs of our clients is testimony to the success of our strengths and our culture.

Brussels office: Avenue de la Joyeuse Entrée, 1
1040 Brussels - Belgium

tel +32 (0) 2 285 4685
fax +32 (0) 2 285 4690

infobrussels@nctm.it

    Teisiškai atsakingas asmuo

Paolo Montironi

Senior Partner

    Už ES ryšius atsakingas asmuo

Bernard O'Connor

Head of Brussels office, Partner

    Tikslai ir uždaviniai

NCTM is one of the leading law firms in Italy. Our strengths are more than 250 professionals including the 49 active and dynamic equity partners who drive the firm, offices in Milan, Rome, Verona, London, Brussels and Shanghai, a vocation for innovation and independence and a great client base.

We deliver integrated legal services to enterprises and financial institutions through multidisciplinary teams reflecting client needs. We believe the growth in the number and needs of our clients is testimony to the success of our strengths and our culture.

pasaulinio

    Veikla

We're a commercial law firm. All NCTM professionals are educated, and have experience in, different areas of the law. However we work in specialised departments to allow for the sharing of experience and the development of best practices.

There are 11 departments which cover all 17 areas of activity. When working with clients, we draw on the knowledge and the expertise in the different departments.

    Pirmiau aprašytoje veikloje dalyvaujančių asmenų skaičius

5

Bernard O'Connor, partner
Steven Brummel, of counsel
Elena Bertolotto, Associate
Sebastian Gubel, Associate
Irina Kireeva, Associate

    Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Vardas Pavardė Pradžios data Pabaigos data
Bernard O'CONNOR 21/01/2015 19/01/2016
Sebastien GUBEL 21/01/2015 19/01/2016
Matteo FOTI 23/01/2015 19/04/2015
Elena BERTOLOTTO 23/01/2015 20/01/2016

    Interesų sritys

 • Aplinka
 • Bendrieji ir instituciniai reikalai
 • Biudžetas
 • Ekonomikos ir finansų reikalai
 • Energetika
 • ES plėtra
 • Garso ir vaizdo sektorius bei žiniasklaida
 • Humanitarinė pagalba
 • Įmonės
 • Informacinė visuomenė
 • Išorės santykiai
 • Jaunimas
 • Klimato politika
 • Komunikacija
 • Konkurencija
 • Kultūra
 • Maisto sauga
 • Mokesčiai
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Muitinė
 • Prekyba
 • Regioninė politika
 • Sportas
 • Švietimas
 • Teisingumo ir pagrindinių teisių
 • Transeuropiniai tinklai
 • Transportas
 • Užimtumas ir socialiniai reikalai
 • Užsienio politika ir saugumas
 • Vartotojai
 • Vidaus reikalų
 • Vidaus rinka
 • Visuomenės sveikata
 • Vystymasis
 • Žemės ūkis ir kaimo plėtra
 • Žuvininkystė ir akvakultūra

    Nariai ir priklausymas organizacijoms

We're fiercely independent

    Finansiniai duomenys

12/2011  -  12/2012

>= 50 000  € ir < 100 000  €

 • TRNC
 • Meat & Livestock Australia
 • Anibana

50 000 €

50 000 €

We represent the Council before the European Courts in trade defense actions

    Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.