Навигационна пътека

Допълнителни инструменти

 • Версия за печат
 • Намаляване на шрифта
 • Увеличаване на шрифта
 • Висококонтрастна версия
 • Изберете стандартен цвят
Профил на регистрираното лице

NCTM Studio Legale Associato

Идентификационен номер в Регистъра: 04609229048-78
Дата на регистрация: 12-6-26 15:06:20

Последната промяна на данните за тази организация е от 14-6-13 11:35:24
Последната годишна актуализация е извършена на 14-6-13 11:35:24


Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Име или търговско име: NCTM Studio Legale Associato
Инициали: NCTM
Правен статут: Law firm
Уебсайт: http://www.nctm.eu

Раздели

Раздел: I – Професионални консултанти / правни кантори / самостоятелно заети консултанти
и по-специално: Правни кантори

Правно отговорно лице

Фамилия, име: Господин  Paolo Montironi
Длъжност: Senior Partner

Постоянен отговорник за отношенията с ЕС

Фамилия, име: Господин  Bernard O'Connor
Длъжност: Head of Brussels office, Partner

Координати за връзка:

Адрес на седалището на организацията: via Agnello  12
20121 Milano
ИТАЛИЯ
Телефонен номер: (+39 2) 725511
Факс: (+39 2) 72551510
Друга информация за връзка: NCTM is one of the leading law firms in Italy. Our strengths are more than 250 professionals including the 49 active and dynamic equity partners who drive the firm, offices in Milan, Rome, Verona, London, Brussels and Shanghai, a vocation for innovation and independence and a great client base.

We deliver integrated legal services to enterprises and financial institutions through multidisciplinary teams reflecting client needs. We believe the growth in the number and needs of our clients is testimony to the success of our strengths and our culture.

Brussels office: Avenue de la Joyeuse Entrée, 1
1040 Brussels - Belgium

tel +32 (0) 2 285 4685
fax +32 (0) 2 285 4690

infobrussels@nctm.it

Цели и задачи

Цели и задачи на организацията: NCTM is one of the leading law firms in Italy. Our strengths are more than 250 professionals including the 49 active and dynamic equity partners who drive the firm, offices in Milan, Rome, Verona, London, Brussels and Shanghai, a vocation for innovation and independence and a great client base.

We deliver integrated legal services to enterprises and financial institutions through multidisciplinary teams reflecting client needs. We believe the growth in the number and needs of our clients is testimony to the success of our strengths and our culture.
Интересите, представяни от организацията, са на:
 • световно равнище

Брой лица, участващи в дейности, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност

Брой лица: 5
Допълнителна информация: Bernard O'Connor, partner
Steven Brummel, of counsel
Elena Bertolotto, Associate
Sebastian Gubel, Associate
Irina Kireeva, Associate

Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Няма акредитирани лица

Дейности

Дейности по основни инициативи на ЕС през предходната година, попадащи в обхвата на Регистъра за прозрачност:


We're a commercial law firm. All NCTM professionals are educated, and have experience in, different areas of the law. However we work in specialised departments to allow for the sharing of experience and the development of best practices.

There are 11 departments which cover all 17 areas of activity. When working with clients, we draw on the knowledge and the expertise in the different departments.

Области на интерес – уведомления за консултации и пътни карти

Области на интерес, декларирани от организацията:
 • Аудиовизия и медии
 • Безопасност на храните
 • Бюджет
 • Външна политика и политика на сигурност
 • Външни отношения
 • Вътрешен пазар
 • Вътрешни работи
 • Данъчно облагане
 • Действия в областта на климата
 • Енергетика
 • Земеделие и развитие на селските райони
 • Икономически и финансови въпроси
 • Информационно общество
 • Комуникация
 • Конкуренция
 • Култура
 • Митници
 • Младеж
 • Научни изследвания и технологии
 • Образование
 • Обществено здраве
 • Общи и институционални въпроси
 • Околна среда
 • Потребители
 • Правосъдие и основните права
 • Предприятия
 • Развитие
 • Разширяване
 • Регионална политика
 • Рибарство и аквакултури
 • Спорт
 • Трансевропейски мрежи
 • Транспорт
 • Трудова заетост и социални въпроси
 • Търговия
 • Хуманитарна помощ

Контакти

Информация за асоциациите/федерациите/конфедерациите или мрежите, дори неофициални, в които членува организацията.
We're fiercely independent

Финансови данни

Отчетна година: 12/2011 - 12/2012
Оборот на организацията, свързан с дейностите по представяне на интереси, извършвани за нейните клиенти, пред европейските институции:
>= 50000  € и < 100000  €

Клиенти, генериращи оборот по-нисък от 50000 €.
 • TRNC
 • Meat & Livestock Australia
 • Anibana

Размер и източник на финансирането, получено от институциите на ЕС през финансовата година преди годината на регистрация
Обществени поръчки: 50 000 €
Безвъзмездни средства: 50 000 €
Друга финансова информация или уточнения, предоставени от организацията с оглед на прозрачността:

We represent the Council before the European Courts in trade defense actions

Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.