Навигационна пътека

Допълнителни инструменти    Профил на регистрираното лице

NCTM Studio Legale Associato

Идентификационен номер в Регистъра: 04609229048-78
Дата на регистрация: 26/06/2012 15:06:20

Информацията за този субект е била последно изменена на: 13/06/2014 11:35:24
Последната годишна актуализация е извършена на: 13/06/2014 11:35:24

Тази регистрация е във формат, използван в предишния регистър. Тя ще премине към новия формат, когато организацията извърши следващата актуализация на своите данни.
Следваща актуализация най-късно до: 27/04/2015

    Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

NCTM Studio Legale Associato

NCTM

Law firm

    Раздел на регистрация

I – Професионални консултанти / правни кантори / самостоятелно заети консултанти

Правни кантори

    Координати за връзка

via Agnello, 12
20121 Milano
ИТАЛИЯ

(+39 2) 725511

(+39 2) 72551510

NCTM is one of the leading law firms in Italy. Our strengths are more than 250 professionals including the 49 active and dynamic equity partners who drive the firm, offices in Milan, Rome, Verona, London, Brussels and Shanghai, a vocation for innovation and independence and a great client base.

We deliver integrated legal services to enterprises and financial institutions through multidisciplinary teams reflecting client needs. We believe the growth in the number and needs of our clients is testimony to the success of our strengths and our culture.

Brussels office: Avenue de la Joyeuse Entrée, 1
1040 Brussels - Belgium

tel +32 (0) 2 285 4685
fax +32 (0) 2 285 4690

infobrussels@nctm.it

    Правно отговорно лице

Господин  Paolo Montironi

Senior Partner

    Отговорник за отношенията с ЕС

Господин  Bernard O'Connor

Head of Brussels office, Partner

    Цели и задачи

NCTM is one of the leading law firms in Italy. Our strengths are more than 250 professionals including the 49 active and dynamic equity partners who drive the firm, offices in Milan, Rome, Verona, London, Brussels and Shanghai, a vocation for innovation and independence and a great client base.

We deliver integrated legal services to enterprises and financial institutions through multidisciplinary teams reflecting client needs. We believe the growth in the number and needs of our clients is testimony to the success of our strengths and our culture.

световно равнище

    Дейности

We're a commercial law firm. All NCTM professionals are educated, and have experience in, different areas of the law. However we work in specialised departments to allow for the sharing of experience and the development of best practices.

There are 11 departments which cover all 17 areas of activity. When working with clients, we draw on the knowledge and the expertise in the different departments.

    Брой лица, участващи в дейностите, описани по-горе

5

Bernard O'Connor, partner
Steven Brummel, of counsel
Elena Bertolotto, Associate
Sebastian Gubel, Associate
Irina Kireeva, Associate

    Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Собствено име Фамилно име Начална дата Крайна дата
Bernard O'CONNOR 21/01/2015 19/01/2016
Sebastien GUBEL 21/01/2015 19/01/2016
Matteo FOTI 23/01/2015 19/04/2015
Elena BERTOLOTTO 23/01/2015 20/01/2016

    Области на интерес

 • Аудиовизия и медии
 • Безопасност на храните
 • Бюджет
 • Външна политика и политика на сигурност
 • Външни отношения
 • Вътрешен пазар
 • Вътрешни работи
 • Данъчно облагане
 • Действия в областта на климата
 • Енергетика
 • Земеделие и развитие на селските райони
 • Икономически и финансови въпроси
 • Информационно общество
 • Комуникация
 • Конкуренция
 • Култура
 • Митници
 • Младеж
 • Научни изследвания и технологии
 • Образование
 • Обществено здраве
 • Общи и институционални въпроси
 • Околна среда
 • Потребители
 • Правосъдие и основните права
 • Предприятия
 • Развитие
 • Разширяване
 • Регионална политика
 • Рибарство и аквакултури
 • Спорт
 • Трансевропейски мрежи
 • Транспорт
 • Трудова заетост и социални въпроси
 • Търговия
 • Хуманитарна помощ

    Членство

We're fiercely independent

    Финансови данни

12/2011  -  12/2012

>= 50 000  € и < 100 000  €

 • TRNC
 • Meat & Livestock Australia
 • Anibana

50 000 €

50 000 €

We represent the Council before the European Courts in trade defense actions

    Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.