Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Society for General Microbiology

Id-nummer i registret: 04531888100-31
Registreringsdag: 2012-02-17 16:38:56

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2014-01-21 10:17:59
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2014-01-21 10:17:59


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Society for General Microbiology
Förkortning: SGM
Associationsform (rättslig ställning): Registered as a Charity in England and Wales 264017. A Charity registered in Scotland SC039250. Company Limited by Guarantee. Registered in England 1039582.
Webbplats: http://www.sgm.ac.uk/

Sektioner

Sektion: III – Icke-statliga organisationer
och närmare bestämt: Icke-statliga organisationer, plattformar, nätverk och liknande

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Society for General Microbiology Council Society for General Microbiology Council
Befattning: Society for General Microbiology Council

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: William Burns
Befattning: Policy Officer

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Roger Street  12
WC1N 2JU London
STORBRITANNIEN
Telefon: (+44) 2076852681
Fax: (+) 
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: The Society for General Microbiology provides a common meeting ground for scientists working in research and in fields with applications in microbiology, including medicine, veterinary medicine, pharmaceuticals, numerous industries, agriculture, food, the environment and education.

The Society was founded in 1945 and is now the largest microbiological society in Europe. It has over 5000 members of whom 75% are resident in the UK. The remainder are located in more than 60 countries throughout the world. Almost all full members are qualified to doctoral or higher level; there are 1000 postgraduate student members. Other classes of membership include Schools, Technicians and Corporate.

The Society's objective is to advance the art and science of microbiology.
Organisationens intressen är:
 • Regionala/lokala
 • Nationella
 • Europeiska
 • Globala

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 1
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


None.

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Energi
 • Fiske och vattenbruk
 • Folkhälsa
 • Forskning och teknik
 • Jordbruk och landsbygdsutveckling
 • Klimatarbetet
 • Livsmedelssäkerhet
 • Miljö
 • Transeuropeiska nät
 • Utbildning

Organisation

Antal medlemmar (”fysiska personer”): 5 000
Antal medlemsorganisationer:
Medlemsorganisationer (Medlemsantal) :
Organisationen har medlemmar eller är representerad i följande länder:

Kompletterande upplysningar:

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2011 - 12/2011
Total budget: 1 000 000
därav offentlig finansiering:
- från europeiska källor:
- Upphandling:
- Bidrag:
- nationella källor:
- regionala/lokala källor:
därav andra källor: 1 000 000
- gåvor:
- medlemsavgifter:
Income from activities : 1 000 000
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret:
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.