Navigačný riadok

Ďalšie nástroje

 • Verzia na tlač
 • Zmenšiť písmo
 • Zväčšiť písmo
 • Zobraziť s maximálnym kontrastom
 • Štandardný vzhľad stránky
Profil zaregistrovaného subjektu

Ernst & Young Europe

Identifikačné číslo v Registri: 04458109373-91
Dátum registrácie: 21.8.2012 10:49:07

Informácie o tejto organizácii boli naposledy zmenené 8.8.2013 9:16:14
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 8.8.2013 9:16:14


Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Meno zamestnávateľa alebo názov organizácie: Ernst & Young Europe
Skratka: EYE
Právna forma: Belgian based legal entity, representing wider Ernst & Young European Network
Internetová stránka: http://www.ey.com/BE/en/Home

Oddiely

Oddiel: II –Firemní („In-house“) lobisti a obchodné / profesijné združenia
Podrobnejšie informácie: Obchodné, podnikové a profesijné združenia

Osoba s právnou zodpovednosťou

Priezvisko, meno: pán  Alessandro Cenderello
Funkcia: Partner

Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

Priezvisko, meno: pán  Alessandro Cenderello
Funkcia: Partner

Kontaktné údaje:

Údaje o sídle organizácie: De Kleetlaan  2
B-1831 Diegem
BELGICKO
Telefónne číslo: (+0032) 2 774 9063
Fax: (+0032) 02 774 9628
Ďalšie kontaktné údaje:

Ciele a poslanie

Ciele a poslanie organizácie: EY firms provide industry-focused assurance, tax and advisory services in the public and private sector. Please visit www.ey.com for more information.
Záujmové skupiny zastupované organizáciou pôsobia na úrovni:
 • celoštátnej
 • európskej

Počet osôb zapojených do činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti

Počet osôb: 6
Doplňujúce údaje: This is an average number. Staff from other Ernst & Young Offices across Europe might be involved.

Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Erzsébet Krahulec 25.4.2014 23.4.2015
Jeremy Jennings 25.1.2014 23.1.2015

Činnosti

Hlavné iniciatívy EÚ, na ktoré ste sa v predchádzajúcom roku zamerali v rámci činností spadajúcich do rozsahu pôsobnosti registra transparentnosti:


All issues impacting member firms of Ernst & Young.

Recently, the interest representational activities of EYE have focused on aspects of the Statutory Audit Directive and its implementation across the 27 EU member states. Our principal concern was to ensure that the Directive would help enhance the quality of audits and financial reporting for the benefit of the capital markets both within the EU and around the world.

Oblasti záujmu pre e-mailové upozornenia na konzultácie a plány realizácie;

Oblasti záujmu organizácie:
 • Dane
 • Hospodárske a finančné záležitosti
 • Vnútorný trh
 • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti

Vytváranie kontaktných sietí

Informácie o príslušnosti organizácie k jednej alebo viacerým združeniam /federáciám /konfederáciám vrátane príslušnosti ad hoc.
FEE (European Federation of Accountants), CFE (European Federation of Tax Advisors)

Finančné údaje

Účtovný rok: 07/2010 - 06/2011
Odhad nákladov priamo spojených s činnosťami zastupovania, ktoré organizácia vykonáva v európskych inštitúciách: >= 50000  € a < 100000  €
Objem a zdroje financovania prijatého od inštitúcií EÚ za posledný uzavretý rozpočtový rok k dátumu registrácie (alebo jej obnovenia)
Verejné obstarávanie: 29 710 €
Granty: 0 €
Ďalšie finančné informácie a dodatočné údaje, ktoré organizácia poskytuje na účely transparentnosti.

Ernst & Young’s Global Annual review (2011) can be found here: http://www.ey.com/About-us/Our-global-approach/Global-review

Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.