Navigačný riadok

Ďalšie nástroje    Profil zaregistrovaného subjektu

Ernst & Young Europe

Identifikačné číslo v Registri: 04458109373-91
Dátum registrácie: 21/08/2012 10:49:07

Dátum poslednej aktualizácie informácií o subjekte: 29/01/2015 11:45:40
Dátum poslednej ročnej aktualizácie: 29/01/2015 11:45:40
Termín ďalšej aktualizácie - najneskôr dňa: 29/01/2016

    Registrujúci sa: organizácia alebo samostatne zárobkovo činná osoba

Ernst & Young Europe

EYE

Belgian based legal entity, representing wider Ernst & Young European Network

    Oddiel registrácie

II - Interní lobisti a obchodné/podnikové/profesijné združenia

Obchodné a podnikové združenia

    Kontaktné údaje

De Kleetlaan, 2
B-1831 Diegem
BELGICKO

(+0032) 2 774 9063

    Osoba s právnou zodpovednosťou

pán  Alessandro Cenderello

Partner

    Osoba zodpovedná za záležitosti EÚ

pán  Alessandro Cenderello

Partner

    Ciele a poslanie

EY firms provide industry-focused assurance, tax and advisory services in the public and private sector. Please visit www.ey.com for more information.

  • európskej
  • celoštátnej

    Osobitné činnosti, ktoré patria do pôsobnosti registra

EY Firms provide industry-focused assurance, tax and advisory services in the public and private sector. Please visit www.ey.com for more information.


 

Nie

Nie

Expert Group on Cloud computing contracts (DG JUST-DG CONNECT).
EY assists the Commission in the identification of safe and fair contract terms and conditions for cloud computing services for consulers and small firms. The group takes into accoutn existing best market practices in contract terms and conditions in cloud comuting contracts, as well as relevant provisions of directive 95/46/C

Nie

Nie

All issues impacting member firms of Ernst & Young.

Recently, the interest representational activities of EYE have focused on aspects of the Statutory Audit Directive and its implementation across the 27 EU member states. Our principal concern was to ensure that the Directive would help enhance the quality of audits and financial reporting for the benefit of the capital markets both within the EU and around the world.

    Počet osôb zapojených do činností uvedených vyššie v texte

100%: 6  

6

6

This is an average number. Staff from other Ernst & Young Offices across Europe might be involved.

    Osoby s akreditáciou na vstup do priestorov Európskeho parlamentu

Meno Priezvisko Dátum začatia Dátum ukončenia
Erzsébet Krahulec 23/04/2015 21/04/2016
Jeremy Jennings 21/01/2015 19/01/2016

    Oblasti záujmu

  • Dane
  • Hospodárske a finančné záležitosti
  • Vnútorný trh
  • Všeobecné a inštitucionálne záležitosti

    Členstvo a príslušnosť k organizácii

FEE (European Federation of Accountants), CFE (European Federation of Tax Advisors)

    Finančné údaje

07/2013  -  06/2014

>= 50 000 € a < 99 999 €

13 487 612 €

Contracts

0 €

none

Ernst & Young’s Global Annual review (2011) can be found here: http://www.ey.com/About-us/Our-global-approach/Global-review

    Kódex správania

Subjekt registráciou súhlasil s kódexom správania registra transparentnosti.