Навигационна пътека

Допълнителни инструменти    Профил на регистрираното лице

Eurostar International Ltd

Идентификационен номер в Регистъра: 04450539336-52
Дата на регистрация: 14/08/2012 19:00:19

Информацията за този субект е била последно изменена на: 27/02/2015 14:59:10
Последната годишна актуализация е извършена на: 27/02/2015 14:59:10
Следваща актуализация най-късно до: 27/02/2016

    Регистрирано лице: Организация или самостоятелно заето лице

Eurostar International Ltd

EIL

Limited Company

    Раздел на регистрация

II - Вътрешни лобисти и търговски/стопански/професионални сдружения

Компании и сдружения

    Координати за връзка

Times House, Bravingtons Walk, 1
N1 9AW London
ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

(+44) 1233617991

    Правно отговорно лице

Господин  Nicolas Petrovic

Chief Executive Officer

    Отговорник за отношенията с ЕС

Господин  Pierre Delalande

Head of Public Affairs

    Цели и задачи

Eurostar is the high-speed train service linking St Pancras International, Ebbsfleet International, Ashford International to Paris, Brussels, Lille, Calais, Disneyland® Paris, Lyon-Avignon-Marseille and the French Alps.

европейско равнище

    Конкретни дейности, обхванати от Регистъра

fourth rail package
implementation of rail recast
Rail PRR implementation
package travel directive

yearly event organised in the European Parliament with Young People's Trust and the environment, bringing young people who took part in a contest on environment to the European Parliament to meet with MEPs

In January 2015, a lunch was organised between MEPs and Eurostar CEO


 

Не

Не

Не

Не

Не

    Брой лица, участващи в дейностите, описани по-горе

50%: 0   25%: 1

1

0,2

The Head of Public Affairs, based in London, is the only person following EU issues, and splits his time between French, Belgian, UK and EU issues.

We are assisted by a consultancy in Brussels, Europolitis.

    Лица, получили право на достъп до сградите на Европейския парламент

Собствено име Фамилно име Начална дата Крайна дата
Pierre Delalande 18/06/2014 12/06/2015

    Области на интерес

  • Конкуренция
  • Трансевропейски мрежи
  • Транспорт

    Членство

- CER, Confederation of European Railways

in member states:
- UTP (France)
- ATOC/RDG (UK)
- CIT
- UIC

    Финансови данни

01/2014  -  12/2014

>= 50 000 € и < 99 999 €

Не е получавано финансиране от институциите на ЕС през последната приключена финансова година.

Eurostar's latest financial results can be found here:
http://www.eurostar.com/uk-en/about-eurostar/press-office/press-releases/2015/eurostar-reports-continuing-growth-in-2014

    Кодекс за добро поведение

Регистрирайки се, организацията се е ангажирала да спазва кодекса за добро поведение на Регистъра за прозрачност.