Kruimelpad

Extra tools

 • Printbare versie
 • Tekst kleiner
 • Tekst groter
 • Zwarte achtergrond
 • Standaardkleur
Profiel van de inschrijver

Baltic Innovation, Entrepreneurship and Communications Research Institute

Inschrijvingsnummer in het register 04306215498-13
Inschrijvingsdatum: 15-3-11 10:02:04

De gegevens van deze organisatie zijn voor het laatst aangepast op 17-3-14 21:55:38
De laatste jaarlijkse update vond plaats op 17-3-14 21:55:38


Inschrijver: Organisatie of zelfstandige

Naam of firmanaam: Baltic Innovation, Entrepreneurship and Communications Research Institute
Acroniem: INVENT
Rechtsvorm: Non-profit
Website: http://www.invent.lt

Categorie

Categorie IV - Denktanks, universitaire en onderzoeksinstellingen
Meer specifiek: Denktanks en onderzoeksinstellingen

Wettelijk verantwoordelijke

Achternaam en voornaam: Mevrouw  Egle Kybartiene
Functie: Executive Director

Vaste vertegenwoordiger voor EU-zaken

Achternaam en voornaam: Mevrouw  Austė Kiškienė
Functie: Board Member

Contactgegevens:

Gegevens van het hoofdkantoor Kolektyvo g.  66
08314 Vilnius
LITOUWEN
Telefoon: (+370) 64041048
Faxnummer: (+) 
Overige contactgegevens:

Doelstellingen en taken

Doelstellingen en taken van de organisatie: The goals of the Baltic Innovation, Entrepreneurship and Communications Research Institute (INVENT) are - research and promotion of social applications of information and communication technologies, knowledge economy, intellectual property, consumer rights, EU law, innovation management, e-learning and e-business; consultancy, education; scientific insight on these phenomena; independent monitoring and commenting on internet and innovation developments in Lithuania and the Baltics.
Schaal waarop de organisatie actief is:
 • Europees

Aantal personen dat zich bezig houdt met activiteiten die onder het toepassingsgebied van het transparantieregister vallen

Aantal personen: 2
Aanvullende informatie:

Geaccrediteerd voor toegang tot de gebouwen van het Europees Parlement

Geen accreditaties

Activiteiten

Belangrijkste EU-initiatieven waarover in het afgelopen jaar activiteiten hebben plaatsgevonden die onder het register vallen:


No such activities.

Onderwerpen waarover raadplegingen en roadmaps per e-mail worden aangekondigd

Interessegebieden van de organisatie:
 • Audiovisuele sector en media
 • Consumentenzaken
 • Cultuur
 • Economische en financiële zaken
 • Informatiemaatschappij
 • Interne markt
 • Jeugd
 • Onderzoek en technologie

Structuur

Totaal aantal aangesloten natuurlijke personen: 10
Aantal aangesloten organisaties:
Aangesloten organisatie (Aantal leden) :
De organisatie heeft leden of is vertegenwoordigd in de volgende landen:
 • LETLAND
 • LITOUWEN

 • BELARUS
 • PAKISTAN
Aanvullende informatie:

Netwerken

Informatie over het lidmaatschap van de organisatie van verenigingen, federaties of confederaties of, als zij al dan niet ad hoc bij een netwerk is aangesloten, over de netwerkrelaties.

Financiële gegevens

Boekjaar: 01/2012 - 12/2012
Totaalbudget: 15.731
waarvan gefinancierd door de overheid:
- EU:
- Aanbestedingen:
- Subsidies:
- nationale overheid:
- subnationale overheden:
waarvan uit andere bronnen: 15.731
- giften: 375
- contributies van de leden:
research project income : 6.100
service income : 9.256
Schatting van de kosten die uw organisatie in dit boekjaar heeft gemaakt voor belangenbehartiging bij de Europese instellingen: < 50000  €
Overige financiële en andere informatie over uw organisatie die relevant is voor de transparantie:


Gedragscode

Door zich in te schrijven heeft de organisatie ingestemd met de gedragscode van het transparantieregister.