Naršymo kelias

Papildomos priemonės

 • Spausdinimo versija
 • Sumažinti šriftą
 • Padidinti šriftą
 • Pasirinkti didelio kontrastingumo vaizdą
 • Pasirinkite standartinę spalvinę versiją
Užsiregistravusiojo profilis

Baltic Innovation, Entrepreneurship and Communications Research Institute

Identifikavimo numeris Registre: 04306215498-13
Registracijos data: 11.3.15 10.02.04

Informacija apie šią organizaciją paskutinį kartą pakeista 14.3.17 21.55.38
Paskutinio kasmetinio atnaujinimo data 14.3.17 21.55.38


Užsiregistravusi organizacija arba savarankiškai dirbantis asmuo

Vardas ir pavardė arba organizacijos pavadinimas: Baltic Innovation, Entrepreneurship and Communications Research Institute
Akronimas: INVENT
Teisinis statusas: Non-profit
Svetainė: http://www.invent.lt

Kategorijos

Kategorija: IV. Tyrimų institucijos, mokslinių tyrimų ir akademinės institucijos
Tiksliau: Tyrimų institucijos ir mokslinių tyrimų institucijos

Teisiškai atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Egle Kybartiene
Pareigos: Executive Director

Nuolatinis už ES reikalus atsakingas asmuo

Pavardė ir vardas: Austė Kiškienė
Pareigos: Board Member

Kontaktinė informacija

Pagrindinės organizacijos buveinės kontaktiniai duomenys: Kolektyvo g.  66
08314 Vilnius
LIETUVA
Telefono numeris: (+370) 64041048
Faksas: (+) 
Papildoma kontaktinė informacija:

Tikslai ir uždaviniai

Organizacijos tikslai ir uždaviniai: The goals of the Baltic Innovation, Entrepreneurship and Communications Research Institute (INVENT) are - research and promotion of social applications of information and communication technologies, knowledge economy, intellectual property, consumer rights, EU law, innovation management, e-learning and e-business; consultancy, education; scientific insight on these phenomena; independent monitoring and commenting on internet and innovation developments in Lithuania and the Baltics.
Kokio lygmens interesams atstovauja organizacija:
 • Europos

Asmenų, užsiimančių Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančia veikla, skaičius

Asmenų skaičius: 2
Papildoma informacija:

Asmenys, kuriems suteiktas leidimas patekti į Europos Parlamento patalpas

Akredituotų asmenų nėra

Veikla

Pagrindinės ES iniciatyvos, kurios ankstesniaisiais metais buvo įgyvendinamos vykdant Skaidrumo registro taikymo sričiai priklausančią veiklą:


No such activities.

Sritys, apie kurių konsultacijas ir planuojamas iniciatyvas pageidaujama gauti pranešimus e. paštu

Organizacijos nurodytos interesų sritys:
 • Ekonomikos ir finansų reikalai
 • Garso ir vaizdo sektorius bei žiniasklaida
 • Informacinė visuomenė
 • Jaunimas
 • Kultūra
 • Moksliniai tyrimai ir technologijos
 • Vartotojai
 • Vidaus rinka

Struktūra

Bendras narių („fizinių asmenų“) skaičius 10
Narių organizacijų skaičius:
Organizacijų nariai (Narių skaičius) :
Organizacija turi narių arba atstovų šiose šalyse:
 • LATVIJA
 • LIETUVA

 • BALTARUSIJA
 • PAKISTANAS
Papildoma informacija:

Tinklai. Tinklų kūrimas

Informacija apie organizacijos narystę kokioje nors asociacijoje, federacijoje, konfederacijoje arba kokiame nors tinkle (net ir apie neoficialią narystę).

Finansiniai duomenys

Finansiniai metai: 01/2012 - 12/2012
Bendras biudžetas: 15 731
viešųjų lėšų dalis:
- iš Europos finansavimo šaltinių:
- Viešieji pirkimai:
- Dotacijos:
- iš nacionalinių finansavimo šaltinių:
- iš vietos (regioninių) finansavimo šaltinių:
iš kitų finansavimo šaltinių: 15 731
- dovanotos lėšos: 375
- narystės mokesčiai:
research project income : 6 100
service income : 9 256
Organizacijos išlaidų, siejamų su tiesioginiu lobizmu ES institucijose toliau nurodytais finansiniais metais, sąmata: < 50000  €
Kita finansinė informacija arba papildomi duomenys, kuriuos organizacija pateikė skaidrumo dėlei:


Elgesio kodeksas

Užsiregistruodama organizacija pasirašė Skaidrumo registro elgesio kodeksą.