Navigacijska pot

Dodatna orodja

 • Natisni
 • Pomanjšaj besedilo
 • Povečaj besedilo
 • Različica z močnim kontrastom
 • Standardna barvna različica
Profil registracijskega zavezanca

Verband für Wärmelieferung e.V.

Identifikacijska številka v Registru: 04213482548-26
Datum registracije: 26.10.09 16:35:23

Podatki o tej organizaciji so bili nazadnje spremenjeni dne: 23.10.14 9:40:11
Datum zadnje letne spremembe: 23.10.14 9:40:11


Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

Ime ali naziv podjetja: Verband für Wärmelieferung e.V.
Kratica: VfW
Pravni status: eingetragener Verein
Spletna stran: http://www.energiecontracting.de

Oddelki

Oddelek: II. – Notranji lobisti in panožna/poklicna združenja
natančneje: Panožna, gospodarska in poklicna združenja

Oseba, ki je pravno odgovorna

Priimek, ime Dipl.-Ing. Birgit Arnold
Položaj: Geschäftsführende Vizepräsidentin

Stalna oseba, ki je pristojna za stike z EU:

Priimek, ime Dipl.-Ing. Birgit Arnold
Položaj: Geschäftsführende Vizepräsidentin

Kontaktni podatki:

Podatki o sedežu organizacije: Lister Meile  27
30161 Hannover
NEMČIJA
Telefon: (+49) 511365900
Telefaks: (+49) 05113659019
Drugi podatki:

Cilji in naloge

Cilji in naloge organizacije: Aufgabe des Verbandes ist es, die Verbreitung des Energiecontractings mit Wärme, Kälte, Druckluft und elektrischen Strom zu unterstützen, Betriebe qualifiziert zum Energielieferanten zu schulen, die Einhaltung professioneller Standards sicherzustellen und die Betriebe in den Bereichen zu beraten, die bei der Umsetzung des Konzeptes wichtig sind. Das Verbandsbüro hält für diese Aufgabe ein komplettes Dienstleistungspaket für Energielieferanten und Gebäudeeigentümer vor.

Weiterhin werden sämtliche Anfragen und Anforderungen koordiniert und im Bedarfsfall an die entsprechenden Fachleute weitergeleitet.
Interesi organizacije so na ravni:
 • nacionalni
 • evropski

Število oseb, ki se ukvarjajo z dejavnostmi iz področja uporabe registra za preglednost

Število oseb: 2
Dodatne informacije:

Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ni akreditiranih oseb

Dejavnosti

Glavne pobude EU, ki so jim bile v predhodnem letu namenjene dejavnosti iz področja uporabe registra za preglednost:


Energiepolitik

Področja, za katera želite prejemati elektronska obvestila o posvetovanjih in časovnicah;

Področja interesov, ki jih je navedla organizacija:
 • Energetika
 • Gospodarske in finančne zadeve
 • Obdavčenje
 • Okolje
 • Splošne in institucionalne zadeve

Omrežja

Informacije o članstvu organizacije v enem ali več združenjih ali zvezah ali morebitni povezanosti v mrežo, četudi začasni.

Finančni podatki

Finančno leto: 09/2012 - 09/2013
Ocena stroškov neposrednih dejavnosti pri zastopanju interesov, ki jih je v navedenem finančnem letu izvedla organizacija pri evropskih institucijah: >= 50000  € in < 100000  €
Znesek in vir finančnih sredstev, prejetih od institucij EU v finančnem letu registracije n-1
Javno naročilo: 0 €
Subvencije: 0 €
Dodatne finančne informacije, ki jih je zaradi preglednosti dala organizacija:


Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.