Navigacijska pot

Dodatna orodja    Profil registracijskega zavezanca

Verband für Wärmelieferung e.V.

Identifikacijska številka v Registru: 04213482548-26
Datum registracije: 26/10/2009 16:35:23

Podatki o tem subjektu so bili nazadnje spremenjeni: 29/04/2015 11:59:33
Datum zadnje letne spremembe: 29/04/2015 11:59:33
Naslednjo posodobitev morate opraviti najpozneje : 29/04/2016

    Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

Verband für Wärmelieferung e.V.

VfW

eingetragener Verein

    Oddelek registracije

II - Notranji lobisti in trgovinska/poslovna/poklicna združenja

Trgovinska in poslovna združenja

    Kontaktni podatki

Lister Meile, 27
30161 Hannover
NEMČIJA

(+49) 511365900

    Oseba, ki je pravno odgovorna

Dipl.-Ing. Birgit Arnold

Geschäftsführende Vizepräsidentin

    Oseba, ki je odgovorna za odnose z EU

Dipl.-Ing. Birgit Arnold

Geschäftsführende Vizepräsidentin

    Cilji in naloge

Aufgabe des Verbandes ist es, die Verbreitung des Energiecontractings mit Wärme, Kälte, Druckluft und elektrischen Strom zu unterstützen, Betriebe qualifiziert zum Energielieferanten zu schulen, die Einhaltung professioneller Standards sicherzustellen und die Betriebe in den Bereichen zu beraten, die bei der Umsetzung des Konzeptes wichtig sind. Das Verbandsbüro hält für diese Aufgabe ein komplettes Dienstleistungspaket für Energielieferanten und Gebäudeeigentümer vor.

Weiterhin werden sämtliche Anfragen und Anforderungen koordiniert und im Bedarfsfall an die entsprechenden Fachleute weitergeleitet.

  • evropski
  • nacionalni

    Dejavnosti, ki sodijo v področje uporabe registra

• EU-Energieeffizienzrichtlinie
• Novelle des Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz
• Erneuerbaren Energien Gesetz
• Mess- und Eichgesetz
• Wärmelieferverordnung
• Novelle des Erneuerbaren Wärme Gesetz BW
• Energieeinsparverordnung

• politische Stellungnahmen
• Pressemeldungen
• Veranstaltungen zu Contracting-Themen
• Jahrbuch
• Newsletter
• Rechtliche Grundlagen
• Contractinglexikon uvm.


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

Energiepolitik

    Število oseb, ki se ukvarjajo z zgoraj opisanimi dejavnostmi

100%: 2   75%: 5   50%: 3  

10

7,2

    Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ni akreditiranih oseb

    Interesna področja

  • Energetika
  • Gospodarske in finančne zadeve
  • Obdavčenje
  • Okolje
  • Splošne in institucionalne zadeve

    Članstvo in povezanost z mrežami

    Finančni podatki

09/2013  -  09/2014

< 9.999 €

V zadnjem zaključenem finančnem letu ni prejetih finančnih sredstev od institucij EU.

    Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.