Navigointipolku

Lisätyökalut

  • Tulostettava versio
  • Pienennä tekstiä
  • Suurenna tekstiä
  • Valitse suurikontrastinen versio
  • Palauta sivun alkuperäiset värit
Rekisteröityneen profiili

Daikin Hungary Kft.

Tunnistenumero rekisterissä: 04187307100-37
Rekisteröintipäivä: 9.11.2011 9:33:46

Organisaation tietoja muutettiin viimeksi 13.10.2014 15:17:54
Edellinen vuotuinen päivitys: 13.10.2014 15:17:54


Rekisteröitynyt: Organisaatio tai itsenäinen ammatinharjoittaja

Nimi tai toiminimi: Daikin Hungary Kft.
Lyhenne: DACE HU
Organisaation oikeudellinen muoto: Limited company
Internet-osoite: http://www.daikin.hu

Ryhmät

Ryhmä: II – Yritysten omat edunvalvontayksiköt ja ammatilliset ryhmittymät/järjestöt
tarkemmin: Yritykset ja ryhmät

Oikeudellisessa vastuussa oleva henkilö

Sukunimi, etunimi: Balázs Zuggó
Tehtävä organisaatiossa: Managing Director

EU-suhteista pysyvästi vastaava henkilö

Sukunimi, etunimi: Balázs Zuggó
Tehtävä organisaatiossa: Ügyvezető igazgató

Yhteystiedot:

Organisaation päätoimipaikan yhteystiedot: Fehervari ut  84/a
H-1117 Budapest
UNKARI
Puhelinnumero: (+36) 14644500
Faksinumero: (+36) 14644501
Muita yhteystietoja:

Tavoitteet ja tehtävät

Organisaation tavoitteet ja tehtävät: Daikin is a market leading global acting manufacturer of air conditioning-, refrigeration- and heating systems. In Europe Daikin is undisputable market leader as manufacturer of direct expansion air conditioning systems. In several factories in the EU countries Belgium, Czech Republic, Italy and UK Daikin employs more than 5000 people. DACE HU is a 100 % affiliate company of the Daikin group and is responsible for distribution and service in the Hungarian market. Environmentally friendly systems with highest possible efficiency have top priority in the Daikin corporate philosophy.
Organisaation edustamat intressit ovat:
  • maailmanlaajuisia

Rekisterin piiriin kuuluvaan toimintaan osallistuvien henkilöiden (jäsenet, henkilöstö jne.) lukumäärä

Henkilöiden määrä 3
Lisätietoja

Akkreditoidut henkilöt, joilla on kulkulupa Euroopan parlamentin tiloihin

Ei akkreditoituja henkilöitä

Toimet

Tärkeimmät avoimuusrekisterin soveltamisalaan kuuluvia toimintoja koskevat EU-aloitteet edeltäneeltä vuodelta:


FGAS regulation

Intressitoimialat julkisten kuulemisten ja toteutussuunnitelmien sähköposti-ilmoituksia varten:

Organisaation ilmoittamat aihealat ovat:
  • Energia
  • Ilmastotoimet
  • Ympäristö

Verkostot

Tiedot siitä, kuuluuko organisaatio yhteen tai useampaan yhdistykseen/järjestöön/liittoon tai verkostoon vaikka vain epävirallisesti.

Rahoitustiedot

Tilikausi: 04/2012 - 03/2013
Arvio organisaation EU:n toimielimissä harjoittamaan suoraan edunvalvontaan liittyvistä kustannuksista tämän tilikauden aikana: 5 500 €
EU:n toimielimiltä saadun rahoituksen määrä ja lähde rekisteröintiä edeltäneeltä varainhoitovuodelta (n – 1)
Hankinnat: 0 €
Avustukset: 0 €
Lisätietoa rahoituksesta tai muita avoimuuden kannalta tärkeitä tarkennuksia:


Rekisterin säännöt

Ilmoittautumalla rekisteriin organisaatio on hyväksynyt avoimuusrekisterin hyvän edunvalvontatavan.