Navigacijska pot

Dodatna orodja    Profil registracijskega zavezanca

Jumbocruiser Ltd

Identifikacijska številka v Registru: 04172957341-73
Datum registracije: 05/12/2011 12:51:13

Podatki o tem subjektu so bili nazadnje spremenjeni: 06/02/2015 11:49:23
Datum zadnje letne spremembe: 06/02/2015 11:49:23
Naslednjo posodobitev morate opraviti najpozneje : 06/02/2016

    Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

Jumbocruiser Ltd

Jumbocruiser

Limited company

    Oddelek registracije

II - Notranji lobisti in trgovinska/poslovna/poklicna združenja

Podjetja in skupine

    Kontaktni podatki

Shepherds Cottage, 0
Fore St
EX12 3JL Beer
ZDRUŽENO KRALJESTVO

(+07768) 211612

    Oseba, ki je pravno odgovorna

Stephen Lee

Managing Director

    Oseba, ki je odgovorna za odnose z EU

Stephen Lee

Managing Director

    Cilji in naloge

The economic and effective transportation of individuals throughout Europe.

evropski

    Dejavnosti, ki sodijo v področje uporabe registra

Tramsport

Road and passenger transport


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

We operate sleeper coaches from the UK throughout Europe. Our main clients are musicians.

    Število oseb, ki se ukvarjajo z zgoraj opisanimi dejavnostmi

25%: 1

1

0,2

    Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ni akreditiranih oseb

    Interesna področja

  • Promet

    Članstvo in povezanost z mrežami

Freight Transport Association
Institute of Transport Administrators
United Kingdom Independence Party

    Finančni podatki

01/2014  -  12/2014

>= 2.250.000 € in < 2.499.999 €

V zadnjem zaključenem finančnem letu ni prejetih finančnih sredstev od institucij EU.

    Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.