Navigacijska pot

Dodatna orodja

  • Natisni
  • Pomanjšaj besedilo
  • Povečaj besedilo
  • Različica z močnim kontrastom
  • Standardna barvna različica
Profil registracijskega zavezanca

Jumbocruiser Ltd

Identifikacijska številka v Registru: 04172957341-73
Datum registracije: 5.12.11 12:51:13

Podatki o tej organizaciji so bili nazadnje spremenjeni dne: 10.11.14 16:50:48
Datum zadnje letne spremembe: 10.11.14 16:50:48


Registracijski zavezanec: organizacija ali samozaposlena oseba

Ime ali naziv podjetja: Jumbocruiser Ltd
Kratica: Jumbocruiser
Pravni status: Limited company
Spletna stran: http://jumbocruiser.com

Oddelki

Oddelek: II. – Notranji lobisti in panožna/poklicna združenja
natančneje: Podjetja in skupine

Oseba, ki je pravno odgovorna

Priimek, ime Stephen Lee
Položaj: Managing Director

Stalna oseba, ki je pristojna za stike z EU:

Priimek, ime Stephen Lee
Položaj: Managing Director

Kontaktni podatki:

Podatki o sedežu organizacije: Shepherds Cottage Fore St 0
EX12 3JL Beer
ZDRUŽENO KRALJESTVO
Telefon: (+07768) 211612
Telefaks: (+) 
Drugi podatki:

Cilji in naloge

Cilji in naloge organizacije: The economic and effective transportation of individuals throughout Europe.
Interesi organizacije so na ravni:
  • evropski

Število oseb, ki se ukvarjajo z dejavnostmi iz področja uporabe registra za preglednost

Število oseb: 24
Dodatne informacije:

Osebe z izkaznico za vstop v stavbo Evropskega parlamenta

Ni akreditiranih oseb

Dejavnosti

Glavne pobude EU, ki so jim bile v predhodnem letu namenjene dejavnosti iz področja uporabe registra za preglednost:


We operate sleeper coaches from the UK throughout Europe. Our main clients are musicians.

Področja, za katera želite prejemati elektronska obvestila o posvetovanjih in časovnicah;

Področja interesov, ki jih je navedla organizacija:
  • Promet

Omrežja

Informacije o članstvu organizacije v enem ali več združenjih ali zvezah ali morebitni povezanosti v mrežo, četudi začasni.
Freight Transport Association
Institute of Transport Administrators

Finančni podatki

Finančno leto: 01/2012 - 12/2012
Ocena stroškov neposrednih dejavnosti pri zastopanju interesov, ki jih je v navedenem finančnem letu izvedla organizacija pri evropskih institucijah: < 50000  €
Znesek in vir finančnih sredstev, prejetih od institucij EU v finančnem letu registracije n-1
Javno naročilo: 0 €
Subvencije: 0 €
Dodatne finančne informacije, ki jih je zaradi preglednosti dala organizacija:


Kodeks ravnanja

Organizacija je z registracijo sprejela tudi pravila ravnanja registra za preglednost.