Cale de navigare

Alte instrumente

  • Versiune imprimabilă
  • Micşorare text
  • Mărire text
  • Contrast puternic
  • Culoarea standard
Profilul entităţii înregistrate

Jumbocruiser Ltd

Numărul de identificare din Registru: 04172957341-73
Data înscrierii: 05.12.2011 12:51:13

Ultima actualizare a informaţiilor referitoare la organizaţia dumneavoastră a avut loc la 08.11.2013 17:00:47
Data ultimei actualizări anuale: 08.11.2013 17:00:47


Solicitantul înregistrării: Organizaţie sau persoană care desfăşoară activităţi independente

Nume sau denumire: Jumbocruiser Ltd
Acronim: Jumbocruiser
Statut juridic: Limited company
Site internet: http://jumbocruiser.com

Categorii

Categorie: II – Reprezentanţi interni şi asociaţii comerciale/profesionale
şi mai precis: Companii şi grupuri

Persoana care deţine răspunderea juridică

Prenume, nume: Domnul  Stephen Lee
Funcţie: Managing Director

Persoana care răspunde permanent de relaţiile cu UE

Prenume, nume: Domnul  Stephen Lee
Funcţie: Managing Director

Date de contact:

Datele de contact ale sediului organizaţiei: Shepherds Cottage Fore St 0
EX12 3JL Beer
REGATUL UNIT
Numărul de telefon: (+07768) 211612
Număr de fax: (+) 
Alte informaţii cu privire la datele de contact:

Obiective şi misiuni

Obiectivele şi misiunile organizaţiei: The economic and effective transportation of individuals throughout Europe.
Interesele organizaţiei dumneavoastră ţin de nivelul următor/nivelurile următoare:
  • european

Numărul persoanelor angajate în activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului de Transparenţă

Număr de persoane: 24
Informații complementare:

Persoane acreditate să acceadă în clădirile Parlamentului European

Nicio persoană acreditată

Activități

Principalele iniţiative ale UE care au fost acoperite pe durata anului precedent de activităţi care intră în sfera de aplicare a Registrului:


We operate sleeper coaches from the UK throughout Europe. Our main clients are musicians.

Domenii de interes pentru notificările privind consultările şi foile de parcurs

Centrele de interese declarate de organizaţie:
  • Transporturi

Reţele - Networking

Informaţii privind apartenenţa organizaţiei la una sau mai multe asociaţii/federaţii/confederaţii sau, în cazul în care organizaţia face parte dintr-o reţea, chiar şi ad hoc, informaţii privind aceste raporturi.
Freight Transport Association
Institute of Transport Administrators

Date financiare

Anul exerciţiului: 01/2012 - 12/2012
Estimarea costurilor legate de activităţile directe de reprezentare a intereselor, efectuate de organizaţie pe lângă instituţiile europene, pe durata acestui exerciţiu: < 50000  €
Suma şi sursa de finanţare primită din partea instituţiilor UE în cursul exerciţiului financiar n -1 al înregistrării
Achiziții publice: 0 €
Granturi: 0 €
Alte informaţii financiare sau precizări suplimentare furnizate de organizaţie pentru asigurarea transparenţei:


Cod de conduită

Înregistrându-se, organizaţia a semnat Codul de conduită al Registrului de transparenţă.