Cesta

Další nástroje    Profil zapsaného subjektu

Jumbocruiser Ltd

Identifikační číslo v rejstříku: 04172957341-73
Datum registrace: 05/12/2011 12:51:13

Informace o tomto subjektu byly naposledy změněny dne: 06/02/2015 11:49:23
Datum poslední roční aktualizace je: 06/02/2015 11:49:23
Příští aktualizace musí být provedena nejpozději: 06/02/2016

    Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jumbocruiser Ltd

Jumbocruiser

Limited company

    Oddíl Registrace

II - interní lobbisté a obchodní/podniková/profesní sdružení

podniky a skupiny

    Kontaktní údaje

Shepherds Cottage, 0
Fore St
EX12 3JL Beer
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ

(+07768) 211612

    Osoba s právní odpovědností

pan  Stephen Lee

Managing Director

    Osoba trvale pověřená vztahy s EU

pan  Stephen Lee

Managing Director

    Cíle a úkoly

The economic and effective transportation of individuals throughout Europe.

evropské

    Činnosti spadající do působnosti rejstříku

Tramsport

Road and passenger transport


 

Ne

Ne

Ne

Ne

Ne

We operate sleeper coaches from the UK throughout Europe. Our main clients are musicians.

    Počet osob podílejících se na činnostech popsaných v boxu výše

25%: 1

1

0,2

    Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

    Oblasti zájmu

  • Doprava

    Členství a příslušnost

Freight Transport Association
Institute of Transport Administrators
United Kingdom Independence Party

    Finanční údaje

01/2014  -  12/2014

>= 2 250 000 € a < 2 499 999 €

Naše organizace v posledním uzavřeném finančním období žádné prostředky od orgánů EU nezískala.

    Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.