Cesta

Další nástroje

  • Verze pro tisk
  • Zmenšit písmo
  • Zvětšit písmo
  • Zobrazit s maximálním kontrastem
  • Zvolte barvu zobrazení
Profil zapsaného subjektu

Jumbocruiser Ltd

Identifikační číslo v rejstříku: 04172957341-73
Datum registrace: 5.12.11 12:51:13

Informace o této organizaci byly naposledy upraveny dne 8.11.13 17:00:47
Datum poslední roční aktualizace je 8.11.13 17:00:47


Žadatel o registraci: organizace nebo osoba samostatně výdělečně činná

Jméno nebo název společnosti: Jumbocruiser Ltd
Zkratka: Jumbocruiser
Právní forma Limited company
Internetové stránky: http://jumbocruiser.com

Oddíly

Oddíl: II – „In-house“ lobbisté, obchodní/profesní sdružení
Upřesnění: podniky a skupiny

Osoba s právní odpovědností

Příjmení, jméno: pan  Stephen Lee
Funkce: Managing Director

Osoba trvale pověřená vztahy s EU

Příjmení, jméno: pan  Stephen Lee
Funkce: Managing Director

Kontaktní údaje:

Adresa sídla organizace: Shepherds Cottage Fore St 0
EX12 3JL Beer
SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ
Telefon: (+07768) 211612
Číslo faxu: (+) 
Další kontaktní údaje:

Cíle a úkoly

Cíle a úkoly organizace: The economic and effective transportation of individuals throughout Europe.
Organizace má zájmy na úrovni/úrovních:
  • evropské

Počet osob, které se podílejí na činnostech spadajících do působnosti rejstříku transparentnosti

Počet osob: 24
Doplňující informace:

Osoby akreditované pro vstup do prostor Evropského parlamentu

žádné akreditované osoby

Činnosti

Hlavní iniciativy EU, kterých se v minulém roce týkaly činnosti spadající do působnosti rejstříku transparentnosti:


We operate sleeper coaches from the UK throughout Europe. Our main clients are musicians.

Oblasti zájmu pro účely zasílání upozornění na konzultace a iniciativy Komise

Oblasti zájmů deklarované organizací:
  • Doprava

Sítě – Networking

Informace týkající se členství organizace ve sdružení, federaci, konfederaci nebo síti, včetně subjektů ad hoc, informace o těchto vztazích.
Freight Transport Association
Institute of Transport Administrators

Finanční údaje

Rok: 01/2012 - 12/2012
Odhadované náklady přímo související s činnostmi prováděnými organizací v rámci zastupování zájmových skupin u orgánů EU v tomto období: < 50000  €
Výše a zdroj finančních prostředků získaných od orgánů EU v účetním období n-1 před registrací
Veřejné zakázky: 0 €
Granty: 0 €
Další finanční informace nebo upřesnění týkající se transparentnosti, které poskytla organizace:


Etický kodex

V rámci registrace organizace podepsala kodex chování rejstříku transparentnosti.