Navigācijas ceļš

Citi rīki

 • Izdrukas versija
 • Samazināt tekstu
 • Palielināt tekstu
 • Izveleties tumšu fonu
 • Izvēlieties standarta krāsu
Reģistrētās personas profils

Les entreprises du médicament

Identitātes numurs Reģistrā: 04029409214-45
Reģistrācijas datums: 12.25.7 18:55:45

Informācija par šo organizāciju pēdējo reizi atjaunināta: 14.30.6 15:02:57
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 14.30.6 15:02:57


Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Vārds vai organizācijas nosaukums: Les entreprises du médicament
Akronīms: Leem
Juridiskais statuss: Syndicat professionnel
Tīmekļa vietne: http://www.leem.org

Nodaļas

Nodaļa: II – Savi lobisti, komercapvienības un profesionālās apvienības
un precīzāk: Tirdzniecības, uzņēmējdarbības un profesionālās apvienības

Juridiski atbildīgā persona

Uzvārds, vārds: Godātais  Patrick ERRARD
Amats Président

Pastāvīgs darbinieks, kas atbild par ES jautājumiem

Uzvārds, vārds: Cienījamā  Delphine CAROFF
Amats Directeur Affaires européennes, Relations Extérieures & RSE

Kontaktinformācija

Organizācijas galvenā biroja kontaktinformācija: rue de la Faisanderie  88
Paris 75116
FRANCIJA
Tālruņa numurs: (+0033) 145038888
Faksa numurs: (+0033) 145044771
Papildu kontaktinformācija:

Mērķi un uzdevumi

Organizācijas mērķi un uzdevumi: Le Leem est l’organisation professionnelle qui fédère et représente les entreprises du médicament présentes en France. Le Leem a pour but d’assurer l’étude et la défense des intérêts économiques, industriels, scientifiques, commerciaux et sociaux de ses membres, de contribuer au développement et à la valorisation du secteur, en particulier dans les domaines de la recherche, de l’innovation et de l’industrie, tant au plan national, européen et international.

La Directrice et la chef de projets affaires européennes et internationales font le lien entre les institutions européennes et le Leem : suivi des textes législatifs et réglementaires, organisation de rencontres avec les décideurs européens.
Jūsu organizācijas norādītās interešu jomas ir:
 • valsts līmeņa
 • Eiropas līmeņa
 • pasaules līmeņa

To personu skaits, kas veic darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma

Personu skaits: 2
Papildu informācija:

Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Vārds Uzvārds Sākuma datums Beigu datums
Claire Durand 14.3.7 15.30.6
Delphine CAROFF 14.3.4 15.1.4

Darbības

Svarīgākās ES iniciatīvas, ar kurām organizācija strādāja iepriekšējā gadā, veicot darbības, uz kurām attiecas pārredzamības reģistra izmantošanas joma:


Législation relative au secteur pharmaceutique
Recherche et innovation
Protection de la propriété intellectuelle
Commerce extérieur et accords de libre-échange
Santé

Interešu jomas elektroniskajiem brīdinājumiem par apspriešanām un rīcības plāniem

Paziņotās jomas, kuras interesē organizāciju:
 • Ārējie sakari
 • Attīstība
 • Budžets
 • Drošība un ārpolitika
 • Ekonomika un finanšu lietas
 • Humānā palīdzība
 • Iekšējais tirgus
 • Iekšlietu
 • Konkurence
 • Muita
 • Nodarbinātība un sociālie jautājumi
 • Nodokļi
 • Paplašināšanās
 • Patērētāji
 • Pētniecība un tehnoloģija
 • Sabiedrības veselība
 • Tirdzniecība
 • Uzņēmumi
 • Vide
 • Vispārīgi un institucionāli jautājumi

Sadarbības tīkli

Informācija par organizācijas dalību vienā vai vairākās asociācijās/federācijās/konfederācijās vai, ja organizācija pieder kādam sadarbības tīklam (arī neoficiāli), informācija par šīm attiecībām.
Fédération Française des Industries de Santé (FEFIS), qui représente les industries de santé, dont le Leem au MEDEF ;

European Federation of Pharmaceutical Industries (EFPIA)

International Federation of Pharmaceutical Manufacturers and Associations (IFPMA)

Finansiālie dati

Finanšu gads: 01/2013 - 12/2013
Aprēķins izmaksām, kas jūsu organizācijai minētajā gadā radušās, nodarbojoties ar lobēšanu ES institūcijās. >= 100000  € un < 150000  €
No ES iestādēm saņemtā finansējuma apjoms un avots reģistrācijas n-1 finanšu gadā
Publiskais iepirkums. 0 €
Piešķīrumi: 0 €
Cita finansiāla informācija vai papildu dati, kuru organizācija sniegusi pārredzamības interesēs:


Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.