Sökväg

Ytterligare verktyg    Den registrerades profil

Fachverband der Gas- und Wärmeversorgungsunternehmungen

Id-nummer i registret: 04011446819-63
Registreringsdag: 29/09/2011 11:12:48

Enhetens uppgifter ändrades senast den: 15/06/2015 09:14:51
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den: 31/03/2015 11:16:15
Sista dag för nästa uppdatering är den: 31/03/2016

    Registrerad: organisation eller egenföretagare

Fachverband der Gas- und Wärmeversorgungsunternehmungen

FGW

Körperschaft öffentlichen Rechts

    Val av sektion

II - Företagsegna lobbyister samt bransch-, näringslivs- och yrkesorganisationer

Bransch- och yrkesorganisationer

    Adressuppgifter

Schubertring, 14
1010 Wien
ÖSTERRIKE

(+43 1) 5131588 0

    Juridiskt ansvarig

Michael Mock Mag.

Geschäftsführer

    Person med ansvar för EU-kontakterna

Michael Lichnovsky Mag.

Referent

    Mål och uppdrag

Der Fachverband der Gas- und Wärmeversorgungsunternehmungen (FGW) ist die unabhängige gesetzliche Interessenvertretung der österreichischen Gas- und Wärmewirtschaft.
Dem FGW sind folgende Unternehmen zugeordnet: Erdgasunternehmen, Unternehmen der Nah- und Fernwärmeversorgung, Unternehmen der Fernkälteversorgung.
Der FGW vertritt im eigenen Wirkungsbereich die fachlichen Interessen der Mitglieder. Die Aktivitäten des FGW sind durch ausgeprägten Service-Charakter und durch Nutzung von Synergien mit verwandten Verbänden und Organisationen gekennzeichnet.

 • Europeiska
 • Nationella
 • regional/lokal nivå

    specifika verksamheter som registret omfattar

Energieunion


 

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Teilnahme an Konsultationen im Bereich Energie und Umwelt.

    Antal person som ägnar sig åt den verksamhet som beskrivs i fältet ovan

25%: 1

1

0,2

    Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

    Intresseområden

 • Allmänna och institutionella frågor
 • Ekonomi och finans
 • Energi
 • Forskning och teknik
 • Inre marknaden
 • Inrikes frågor
 • Klimatarbetet
 • Konkurrens
 • Konsumentfrågor
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Rättsliga frågor och grundläggande rättigheter
 • Skattepolitik
 • Transeuropeiska nät
 • Transporter 

    Medlemskap

Euroheat&Power, NGVA, Eurogas

    Ekonomiska uppgifter

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

Ingen finansiering från EU-institutionerna det senast avslutade räkenskapsåret.

    Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.