Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

Fachverband der Gas- und Wärmeversorgungsunternehmungen

Id-nummer i registret: 04011446819-63
Registreringsdag: 2011-09-29 11:12:48

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2013-09-03 10:03:19
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2013-09-03 10:03:19


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: Fachverband der Gas- und Wärmeversorgungsunternehmungen
Förkortning: FGW
Associationsform (rättslig ställning): Körperschaft öffentlichen Rechts
Webbplats: http://www.gaswaerme.at

Sektioner

Sektion: II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer
och närmare bestämt: Bransch- och yrkesorganisationer

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Michael Mock Mag.
Befattning: Geschäftsführer

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Michael Lichnovsky Mag.
Befattning: Referent

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Schubertring  14
1010 Wien
ÖSTERRIKE
Telefon: (+43 1) 5131588 0
Fax: (+43 1) 5131588 25
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: Der Fachverband der Gas- und Wärmeversorgungsunternehmungen (FGW) ist die unabhängige gesetzliche Interessenvertretung der österreichischen Gas- und Wärmewirtschaft.
Dem FGW sind folgende Unternehmen zugeordnet: Erdgasunternehmen, Unternehmen der Nah- und Fernwärmeversorgung, Unternehmen der Fernkälteversorgung.
Der FGW vertritt im eigenen Wirkungsbereich die fachlichen Interessen der Mitglieder. Die Aktivitäten des FGW sind durch ausgeprägten Service-Charakter und durch Nutzung von Synergien mit verwandten Verbänden und Organisationen gekennzeichnet.
Organisationens intressen är:
 • Regionala/lokala
 • Nationella
 • Europeiska

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 4
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


Teilnahme an Konsultationen im Bereich Energie und Umwelt.

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Allmänna och institutionella frågor
 • Ekonomi och finans
 • Energi
 • Forskning och teknik
 • Inre marknaden
 • Inrikes frågor
 • Klimatarbetet
 • Konkurrens
 • Konsumentfrågor
 • Miljö
 • Näringsliv
 • Rättsliga frågor och grundläggande rättigheter
 • Skattepolitik
 • Transeuropeiska nät
 • Transporter 

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
EHP, NGVA, Eurogas

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2010 - 01/2011
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: < 50000  €
Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.