Mogħdija tan-navigazzjoni

Għodod addizzjonali

 • Verżjoni stampata
 • Ċekken it-test
 • Kabbar it-test
 • Agħżel kuluri li jikkuntrastaw
 • Agħżel il-verżjoni bil-kuluri standard
Profil tar-reġistrant

Fachverband der Gas- und Wärmeversorgungsunternehmungen

Numru ta’ identifikazzjoni fir-Reġistru: 04011446819-63
Data Reġistrazzjoni: 29/09/2011 11:12:48

L-aħħar modifika tal-informazzjoni dwar din l-entità ġġib id-data ta’ 16/09/2014 09:39:27
Id-data tal-aħħar aġġornament annwali kienet 16/09/2014 09:39:27


Reġistrant: Organizzazzjoni jew individwu li jaħdem għal rasu

Isem jew isem l-intrapriża: Fachverband der Gas- und Wärmeversorgungsunternehmungen
Akronimu: FGW
Statut legali: Körperschaft öffentlichen Rechts
Websajt: http://www.gaswaerme.at

Taqsimiet

Taqsima: II - Lobbyists interni u assoċjazzjonijiet tal-kummerċ/professjonali
u f'aktar dettall: Assoċjazzjonijiet tal-kummerċ u professjonali

Persuna b'responsabbiltà legali

Kunjom, Isem: Sinjur  Michael Mock Mag.
Kariga: Geschäftsführer

Persuna li tieħu ħsieb ir-relazzjonjiet mal-UE b'mod permanenti

Kunjom, Isem: Sinjur  Michael Lichnovsky Mag.
Kariga: Referent

Dettalji personali:

Id-dettalji ta’ kuntatt ta’ l-uffiċċju prinċipali ta’ l-entità. 14 Schubertring 
Wien 1010
L-AWSTRIJA
Numru tat-telefon: (+43 1) 5131588 0
Numru tal-faks: (+43 1) 5131588 25
Informazzjonijiet oħra dwar l-isem, l-indirizz u dettallji oħra:

Għanijiet u missjonijiet

L-għanijiet u l-missjonijiet ta’ l-entità: Der Fachverband der Gas- und Wärmeversorgungsunternehmungen (FGW) ist die unabhängige gesetzliche Interessenvertretung der österreichischen Gas- und Wärmewirtschaft.
Dem FGW sind folgende Unternehmen zugeordnet: Erdgasunternehmen, Unternehmen der Nah- und Fernwärmeversorgung, Unternehmen der Fernkälteversorgung.
Der FGW vertritt im eigenen Wirkungsbereich die fachlichen Interessen der Mitglieder. Die Aktivitäten des FGW sind durch ausgeprägten Service-Charakter und durch Nutzung von Synergien mit verwandten Verbänden und Organisationen gekennzeichnet.
L-interessi ta’ l-entità jinsabu fil-pjan (pjanijiet):
 • sotto-nazzjonali
 • Nazzjonali
 • Ewropew

Għadd ta' persuni li jaħdmu fuq attivitajiet li jaqgħu taħt ir-Reġistru għat-Trasparenza

Għadd ta' persuni: 4
Informazzjoni Kumplimentari:

Persuni akkreditati għall-aċċess fil-bini tal-Parlament Ewropew

L-ebda persuna akkreditata

Attivitajiet

Inizjattivi ewlenin tal-UE s-sena l-oħra b'attivitajiet li jaqgħu fir-Reġistru għat-Trasparenza:


Teilnahme an Konsultationen im Bereich Energie und Umwelt.

Oqsma ta' interess għall-avviżi bl-email dwar il-konsultazzjonijiet u l-istrateġiji;

Iċ-ċentri ta’ interess iddikjarati mill-entità:
 • Affarijiet Ekonomiċi u Finanzjarji
 • Affarijiet ġenerali u istituzzjonali
 • Affarijiet Interni
 • Ambjent
 • Azzjoni għall-Klima
 • Enerġija
 • Ġustizzja u drittijiet fundamentali
 • Intrapriżi
 • Kompetizzjoni
 • Konsumaturi
 • Netwerks trans-Ewropej
 • Riċerka u teknoloġija
 • Suq Intern
 • Tassazzjoni
 • Trasport

Netwerk - Netwerking

Informazzjoni dwar is-sħubija ta’ l-entità f’waħda jew diversi assoċjazzjonijiet/federazzjonijiet/konfederazzjonijiet jew, jekk l-entità hi membru ta’ netwerk, anki jekk ad hoc, informazzjoni dwar il-konnessjonijiet.
EHP, NGVA, Eurogas

Dejta finanzjarja

Sena finanzjarja 01/2010 - 01/2011
Stima ta’ l-ispejjeż marbutin ma’ l-attivitajiet ta’ rappreżentazzjoni b’interessi mwettqa fl-istituzzjonijiet Ewropej matul din is-sena: < 50000  €
Ammont u sors ta' finanzjament riċevut mill-istituzzjonijiet tal-UE fis-sena finanzjarja n-1 tar-reġistrazzjoni
Akkwisti: 0 €
Għotjiet: 0 €
Informazzjoni finanzjarja oħra jew dettalji komplementari mogħtija mill-entità għat-trasparenza:


Kodiċi ta’ kondotta

B'din ir-reġistrazzjoni, l-organizzazzjoni ffirmat il-Kodiċi ta' Kondotta tar-Reġistru għat-Trasparenza.