Navigācijas ceļš

Citi rīki    Reģistrētās personas profils

Fachverband der Gas- und Wärmeversorgungsunternehmungen

Identitātes numurs Reģistrā: 04011446819-63
Reģistrācijas datums: 29/09/2011 11:12:48

Kad pēdējoreiz labota informācija par šo struktūru: 31/03/2015 11:16:15
Pēdējās ikgadējās atjaunināšanas datums: 31/03/2015 11:16:15
Nākamajai atjaunošanas reizei jābūt ne vēlāk kā: 31/03/2016

    Reģistrētā persona: organizācija vai pašnodarbināta privātpersona

Fachverband der Gas- und Wärmeversorgungsunternehmungen

FGW

Körperschaft öffentlichen Rechts

    Reģistra nodaļa

II - Iekšējie lobisti un arodu/uzņēmēju/profesionālās asociācijas

Arodu un uzņēmēju asociācijas

    Kontaktinformācija

Schubertring, 14
Wien 1010
AUSTRIJA

(+43 1) 5131588 0

    Juridiski atbildīgā persona

Godātais  Michael Mock Mag.

Geschäftsführer

    Persona, kas atbild par ES jautājumiem

Godātais  Michael Lichnovsky Mag.

Referent

    Mērķi un uzdevumi

Der Fachverband der Gas- und Wärmeversorgungsunternehmungen (FGW) ist die unabhängige gesetzliche Interessenvertretung der österreichischen Gas- und Wärmewirtschaft.
Dem FGW sind folgende Unternehmen zugeordnet: Erdgasunternehmen, Unternehmen der Nah- und Fernwärmeversorgung, Unternehmen der Fernkälteversorgung.
Der FGW vertritt im eigenen Wirkungsbereich die fachlichen Interessen der Mitglieder. Die Aktivitäten des FGW sind durch ausgeprägten Service-Charakter und durch Nutzung von Synergien mit verwandten Verbänden und Organisationen gekennzeichnet.

 • Eiropas līmeņa
 • valsts līmeņa
 • reģionāla vai vietēja līmeņa

    Īpašas darbības, uz kurām attiecas reģistra izmantošanas joma

Energieunion


 

Teilnahme an Konsultationen im Bereich Energie und Umwelt.

    Cik personu iesaistītas augstāk redzamajā ailē aprakstītajās darbībās

25%: 1

1

0,2

    Personas, kuras ir akreditētas iekļuvei Eiropas Parlamenta telpās

Akreditētu personu nav

    Interešu jomas

 • Eiropas komunikāciju tīkli
 • Ekonomika un finanšu lietas
 • Enerģētika
 • Iekšējais tirgus
 • Iekšlietu
 • Klimata pārmaiņu iegrožošana
 • Konkurence
 • Nodokļi
 • Patērētāji
 • Pētniecība un tehnoloģija
 • Tieslietu un pamattiesības
 • Transports
 • Uzņēmumi
 • Vide
 • Vispārīgi un institucionāli jautājumi

    Dalība organizācijās

Euroheat&Power, NGVA, Eurogas

    Finansiālie dati

01/2010  -  01/2011

< 9 999 €

Pēdējā noslēgtajā finanšu gadā finansējums no ES iestādēm nav saņemts.

    Ētikas kodekss

Reģistrējoties organizācija paraksta pārredzamības reģistra rīcības kodeksu.