Navigatsioonitee

Lisatööriistad    Registreeritu profiil

Fachverband der Gas- und Wärmeversorgungsunternehmungen

Tunnusnumber registris: 04011446819-63
Registreerimise kuupäev: 29/09/2011 11:12:48

Selle üksuse andmeid muudeti viimati: 15/06/2015 09:14:51
Iga-aastase ajakohastamise käigus viimati uuendatud: 31/03/2015 11:16:15
Järgmine ajakohastamine tuleb teha hiljemalt: 31/03/2016

    Registreerija: organisatsioon või füüsilisest isikust ettevõtja

Fachverband der Gas- und Wärmeversorgungsunternehmungen

FGW

Körperschaft öffentlichen Rechts

    Jagu registris

II - Asutusesisesed lobiüksused ja äriliidud / ettevõtjate ühendused / kutseliidud

Äriliidud ja ettevõtjate ühendused

    Kontaktandmed

Schubertring, 14
1010 Wien
AUSTRIA

(+43 1) 5131588 0

    Juriidiliselt vastutav isik

Michael Mock Mag.

Geschäftsführer

    ELi asjade eest vastutav isik

Michael Lichnovsky Mag.

Referent

    Eesmärgid ja ülesanded

Der Fachverband der Gas- und Wärmeversorgungsunternehmungen (FGW) ist die unabhängige gesetzliche Interessenvertretung der österreichischen Gas- und Wärmewirtschaft.
Dem FGW sind folgende Unternehmen zugeordnet: Erdgasunternehmen, Unternehmen der Nah- und Fernwärmeversorgung, Unternehmen der Fernkälteversorgung.
Der FGW vertritt im eigenen Wirkungsbereich die fachlichen Interessen der Mitglieder. Die Aktivitäten des FGW sind durch ausgeprägten Service-Charakter und durch Nutzung von Synergien mit verwandten Verbänden und Organisationen gekennzeichnet.

 • üleeuroopalised
 • riiklikud
 • piirkondlik/kohalik

    Registri kohaldamisalasse kuuluv tegevus

Energieunion


 

Ei

Ei

Ei

Ei

Ei

Teilnahme an Konsultationen im Bereich Energie und Umwelt.

    Ülalolevas lahtris kirjeldatud tegevusega seotud isikute arv

25%: 1

1

0,2

    Isikud, kellele on antud Euroopa Parlamendi hoonete sissepääsuluba

Akrediteeritud isikud puuduvad

    Huvivaldkonnad

 • Energeetika
 • Ettevõtlus
 • Keskkond
 • Kliimaküsimused
 • Konkurents
 • Majandus- ja rahaküsimused
 • Maksustamine
 • Õigusküsimuste ja põhiõigused
 • Siseasjade
 • Siseturg
 • Tarbijad
 • Teadusuuringud ja tehnoloogia
 • Transport
 • Üld- ja institutsionaalsed küsimused
 • Üleeuroopalised koostöövõrgud

    Liikmed ja liikmesus

Euroheat&Power, NGVA, Eurogas

    Finantsandmed

01/2014  -  12/2014

< 9 999 €

Ei ole saanud rahalisi vahendeid ELi institutsioonidelt viimase lõpetatud eelarveaasta jooksul.

    Käitumisjuhend

Registreerimisel allkirjastas organisatsioon läbipaistvusregistri käitumisjuhendi.