Sti

Flere værktøjer

 • Printversion
 • Mindre tekst
 • Større tekst
 • Vælg høj kontrast
 • Vælg version i standardfarver
Registreredes profil

Fachverband der Gas- und Wärmeversorgungsunternehmungen

Identifikationsnummer i registret: 04011446819-63
Registreringsdato: 29-09-11 11:12:48

Seneste ændring af oplysningerne om denne organisation 16-09-14 09:39:27
Seneste årlige opdatering 16-09-14 09:39:27


Registrerede: Organisation eller selvstændig

Organisationens navn: Fachverband der Gas- und Wärmeversorgungsunternehmungen
Forkortelse: FGW
Retlig form: Körperschaft öffentlichen Rechts
Websted: http://www.gaswaerme.at

Kategorier

Kategori II – Internt ansatte lobbyister og brancheforeninger
og mere præcist: Brancheforeninger

Juridisk ansvarlig

Efternavn, Fornavn: Michael Mock Mag.
Stilling: Geschäftsführer

Fast ansvarlig for forbindelser med EU

Efternavn, Fornavn: Michael Lichnovsky Mag.
Stilling: Referent

Kontaktoplysninger:

Organisationens hovedadresse: Schubertring  14
1010 Wien
ØSTRIG
Telefonnr.: (+43 1) 5131588 0
Faxnummer: (+43 1) 5131588 25
Andre kontaktoplysninger:

Mål og opgaver

Organisationens mål og opgaver: Der Fachverband der Gas- und Wärmeversorgungsunternehmungen (FGW) ist die unabhängige gesetzliche Interessenvertretung der österreichischen Gas- und Wärmewirtschaft.
Dem FGW sind folgende Unternehmen zugeordnet: Erdgasunternehmen, Unternehmen der Nah- und Fernwärmeversorgung, Unternehmen der Fernkälteversorgung.
Der FGW vertritt im eigenen Wirkungsbereich die fachlichen Interessen der Mitglieder. Die Aktivitäten des FGW sind durch ausgeprägten Service-Charakter und durch Nutzung von Synergien mit verwandten Verbänden und Organisationen gekennzeichnet.
Organisationen har interesser på:
 • lokalt/regionalt plan
 • nationalt plan
 • europæisk plan

Antal personer, der udfører aktiviteter, der falder ind under åbenhedsregistrets anvendelsesområde

Antal personer: 4
Supplerende oplysninger:

Personer akkrediteret ved Europa-Parlamentet

Ingen akkrediterede

Aktiviteter

De vigtigste EU-initiativer, der blev dækket af aktiviteter, der falder ind under registrets anvendelsesområde, foregående år:


Teilnahme an Konsultationen im Bereich Energie und Umwelt.

Interesseområder for e-mails med underretning om høringer og køreplaner;

Organisationens interesseområder:
 • Det indre marked
 • Energi
 • Erhverv
 • Forbrugere
 • Forskning og teknologi
 • Generelle og institutionelle spørgsmål
 • Indre Anliggender
 • Klima
 • Konkurrence
 • Miljø
 • Økonomi og finans
 • Retlige Anliggender og grundlæggende rettigheder
 • Skat
 • Transeuropæiske net  
 • Transport

Netværk

Information om foreninger eller sammenslutninger, organisationen er medlem af, og/eller netværk, den indgår i .
EHP, NGVA, Eurogas

Finansielle oplysninger

Regnskabsår: 01/2010 - 01/2011
Anslåede omkostninger forbundet med organisationens direkte lobbyvirksomhed i EU-institutionerne i det pågældende regnskabsår: < 50000  €
Beløb og finansieringskilde ved støtte fra EU's institutioner i regnskabsåret n-1 i forhold til registreringtidspunktet
Offentlige kontrakter: 0 €
Tilskud: 0 €
Eventuelle andre finansielle oplysninger og yderligere relevant information:


Adfærdskodeks

Organisationen har ved registrering accepteret åbenhedsregistrets adfærdskodeks.