Διαδρομή πλοήγησης

Πρόσθετα εργαλεία    Προφίλ εγγεγραμμένου

Smart Business Diplomacy

Αριθμός μητρώου: 03987755800-92
ημερομηνία της εγγραφής: 07/05/2011 10:52:57

Τα στοιχεία αυτού του φορέα τροποποιήθηκαν για τελευταία φορά στις : 27/03/2015 17:15:43
Η τελευταία ετήσια επικαιροποίηση έγινε στις: 27/03/2015 17:15:43
Η επόμενη επικαιροποίηση πρέπει να γίνει το αργότερο στις: 27/03/2016

    Εγγεγραμμένος: Οργάνωση ή αυτοαπασχολούμενος

Smart Business Diplomacy

SBD

SPRL

    Τμήμα εγγραφής

I - Γραφεία συμβούλων/ εταιρείες νομικών/αυτοαπασχολούμενοι σύμβουλοι

Αυτοαπασχολούμενοι σύμβουλοι

    Στοιχεία επικοινωνίας

dreve de Nivelle, 149
Ταχυδρομική θυρίδα: 7
1150 Brussels
ΒΕΛΓΙΟ

(+32) 484053683

    Πρόσωπο νομικά υπεύθυνο

Κυρία  HANNA ZVOLIKEVYCH

Director, Founder

    Αρμόδιος για τις σχέσεις με την ΕΕ

Κυρία  HANNA ZVOLIKEVYCH

Executive Director

    Στόχοι και αποστολή

The activities of the company are to provide the services on representing the interest of the foreign companies at the international organizations and at the international events in Brussels, in the European Union institutions with the aim to establish and develop the networking with the European Union institutions, industrial associations, businesses on behalf of such foreign companies.

ευρωπαϊκού επιπέδου

    Συγκεκριμένες δραστηριότητες που καλύπτονται από το Μητρώο

Energy Union package; review of the European Neighbourhood policy; future of the Energy Community; completing EU internal energy market in electricity and gas; energy security discussions; future of EU ETS; preparations for climate talks in Paris; EU energy infrastructure projects


 

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

Όχι

1. participation at the official events organized by the EU istitutions, organizations, business, think-tanks, NGOs, diplomatic corps etc
2. developing contact base and networking to support the external affairs strategy for the client(s)
3. collecting the information from the official publication and sources on legislative and policy initiatives of the EU in energy, environment, climate change spheres, Energy Community, EU Ukraine relations etc

    Αριθμός ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες που περιγράφονται στο πλαίσιο ανωτέρω

100%: 1  

1

1

    Πρόσωπα διαπιστευμένα για πρόσβαση στα κτήρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Μη διαπιστευμένα πρόσωπα

    Τομείς ενδιαφέροντος

 • Ανταγωνισμός
 • Γενικές και θεσμικές υποθέσεις
 • Διεύρυνση
 • Διευρωπαϊκά δίκτυα
 • Δράση για το κλίμα
 • Εμπόριο
 • Ενέργεια
 • Εξωτερικές σχέσεις
 • Εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας
 • Επιχειρήσεις
 • Έρευνα και τεχνολογία
 • Εσωτερική αγορά
 • Οικονομικές και χρηματοδοτικές υποθέσεις
 • Περιβάλλον
 • Τελωνεία
 • Φορολογία

    Μέλη

Hanna Zvolikevych, Executive director of SBD, acts as representative of the Ukrainian private energy company DTEK and works closely with Euracoal, Eurelectric

    Οικονομικά στοιχεία

01/2013  -  12/2013

>= 50.000 € και < 99.999 €

>= 100.000 € και < 499.999 €

 • DTEK

Δεν ελήφθη χρηματοδότηση από όργανα της ΕΕ κατά τη διάρκεια του πλέον πρόσφατου περατωθέντος οικονομικού έτους.

    Κώδικας δεοντολογίας

Με την καταχώρισή της, η οργάνωση έχει αποδεχτεί τον Κώδικα Δεοντολογίας του Μητρώου Διαφάνειας.