Sökväg

Ytterligare verktyg

 • Utskriftsversion
 • Mindre textstorlek
 • Större textstorlek
 • Välj hög kontrast
 • Välj färg på rubrikerna
Den registrerades profil

I&P Europe - Imaging and Printing Association e.V.

Id-nummer i registret: 03883572935-58
Registreringsdag: 2010-01-04 13:43:23

Uppgifterna om den här organisationen uppdaterades senast den 2013-12-09 08:21:20
Den senaste årliga uppdateringen gjordes den 2013-12-09 08:21:20


Registrerad: organisation eller egenföretagare

Namn eller företagsnamn: I&P Europe - Imaging and Printing Association e.V.
Förkortning: I&P Europe
Associationsform (rättslig ställning): eingetragener Verein (registered association)
Webbplats: http://www.ip-europe.com

Sektioner

Sektion: II – Företagsegna lobbyister samt bransch- och yrkesorganisationer
och närmare bestämt: Bransch- och yrkesorganisationer

Juridiskt ansvarig

Efternamn, förnamn: Bjoern-Markus Sude
Befattning: Director

Fast anställd med ansvar för EU-frågor

Efternamn, förnamn: Bjoern-Markus Sude
Befattning: Director

Adressuppgifter

Huvudkontorets adress och telefon: Mainzer Landstrasse  55
60329 Frankfurt am Main
TYSKLAND
Telefon: (+49) 69 2556 1410
Fax: (+) 
Andra adressuppgifter:

Mål och uppdrag

Organisationens mål och uppdrag: I&P Europe – Imaging and Printing Association e.V. is a European association of product manufacturers and technology providers for the imaging and printing industry. I&P Europe members’ products include conventional and digital materials and their processing solutions. The focus of I&P Europe activities is mainly on Health, Safety and Environment Regulatory Compliance Issues.
Organisationens intressen är:
 • Nationella
 • Europeiska

Antal personer som sysslar med verksamhet som faller under öppenhetsregistrets användningsområde

Antal personer: 1
Kompletterande upplysningar:

Personer med ackreditering till Europaparlamentets byggnader

Inga ackrediterade personer

Verksamhet

De viktigaste EU-initiativen som omfattades av verksamhet inom öppenhetsregistrets användningsområde under föregående år::


REACH related activities

Intresseområden för meddelanden om samråd och färdplaner

Organisationens intresseområden:
 • Folkhälsa
 • Forskning och teknik
 • Konsumentfrågor
 • Livsmedelssäkerhet
 • Miljö

Nätverk

Uppgifter om organisationens medlemskap i en eller flera föreningar/sammanslutningar/federationer eller nätverk, även informella och uppgifter om dessa kontakter.
I&P Europe is an associative Member of the VCI - Verband der chemischen Industrie (German Chemical Industrie Association)

I&P Europe is a member of DUCC - Downstream User Chemical Coordination Group

Ekonomiska uppgifter

Räkenskapsår: 01/2011 - 12/2011
Uppskattning av utgifter med koppling till den direkta lobbyverksamheten vid EU:s institutioner under det räkenskapsåret: < 50000  €
Belopp och källa för finansiering från EU-institutionerna under budgetåret n-1 för registreringen
Upphandling: 0 €
Bidrag: 0 €
Andra ekonomiska uppgifter eller kompletteringar som organisationen har uppgett ur öppenhetssynpunkt:


Uppförandekod

Genom sin registrering har organisationen också undertecknat öppenhetsregistrets uppförandekod.